A munkakörhöz előírt legmagasabb végzettség szerint kapják új besorolásukat a pedagógusok

Publikálva: 2013. szeptember 22.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületeinek munkatársai folyamatosan rögzítik a pedagógus-átsorolások adatait a Magyar Államkincstár központi illetmény-számfejtő rendszerében. Az átsorolások a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően történnek.
A jogszabályok rendelkezései alapján a munkakörhöz előírt legmagasabb iskolai végzettség figyelembe vétele szükséges az átsorolásoknál.

Az átsorolások két ütemben zajlanak. Az I. ütemben, a szeptember havi fizetésekben a jogszabályokban foglalt garantált illetményt és minimum szinten beállított  pótlékokat kapják meg a pedagógusok. Ezt követően, a bérkompenzáció elveinek kialakítása során, az egyéni bérkompenzáció érvényesítésére 2013. október folyamán kerül sor.
Az átsorolási dokumentum tételesen rögzíti a garantált illetmény és a pótlékok jogcímét és mértékét. Az átsorolásnak nem kötelező eleme a korábbi bér feltüntetése,  hiszen az előző okiratok ezt tartalmazzák, az  illetménynövekedés ezek alapján követhető.
Az illetmények átsorolása jogszabályon alapul, ezért az ezt megállapító okirat átvételének megtagadása nem akadálya az új illetmény folyósításának.

Menü

Klebelsberg Központ

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Navigáció