A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára fontos, hogy a kivételes képességekkel rendelkező diákok az állami nevelési-oktatási intézményekben minden támogatást megkapjanak fejlődésükhöz, tehetségük kibontakoztatásához. Emellett kiemelt cél, hogy minden gyermek különleges adottságait felfedezzék és a bennük rejlő kvalitásokat kiaknázzák. A sikeres pedagógiai modellek elterjesztését szolgálja a mentoráló intézményi hálózat, amelyet a KLIK a Köznevelés az iskolában uniós projekt keretében alakított ki. A tehetséggondozás témájában országszerte 95 Mentoráló intézmény rendelkezik követendő példákkal.

A tehetséges gyermekek fejlesztése számos területen történhet, legyen szó a matematikában, az idegen nyelvekben és természettudományokban, a sportban vagy akár egyes művészeti ágazatokban kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokról. A sikeres tehetséggondozási módszerekben közös, hogy a fejlesztés a gyermekek egyéni fejlődését szem előtt tartva, sokszor játékos formában történik, kihasználva mind a tanórai, mind a tanórán kívüli foglalkozások adta lehetőségeket. 

Jó példa erre a Mentoráló intézmények egyike, a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola, ahol azt ismerhetik meg a bemutató órákra és műhelymunkákra ellátogató pedagógusok, hogyan zajlik a matematikaoktatás területén a tehetséggondozás.

Egyed Jolán igazgatónő elmondta, hogy az iskolájukban folyó matematikaoktatás sikerének a titka, hogy a kisgyerekek érdeklődését játékos, kooperatív módszerekkel, eszközökkel keltik fel a tantárgy iránt, így ők cselekvő részeseivé, főszereplőivé válnak az óráknak. Ilyenek a matematikai tehetség kibontakoztatását segítő kooperatív technikák és az interaktív tábla használata, vagy a sakkmódszerek gyerekkori elsajátítása. Az iskolában mind a tanórákon, mind a „pluszmatekos” délutáni foglalkozásokon kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra.

A debreceni Szoboszlói Úti Általános iskolában a tehetséggondozás célja – ahogyan Dr. Pakurár Miklósné igazgatónő is hangsúlyozta, az ígéretes tehetségek minél előbbi megtalálása és fejlesztése. Az iskolában mind a tanórák, mind a kiscsoportos foglalkozások keretében az egyéni fejlesztést helyezik középpontba. Az igazgatónő arra is felhívta a figyelmet, hogy a tehetséges gyerekek nem feltétlenül jó tanulók, különösen fontos számukra, hogy megtanuljanak együtt élni adottságaikkal, tehetségükkel. A „nívócsoportos” foglalkozások keretében éppen ezért olyan készségek erősítését tűzik ki célul, mint a figyelem és a kreativitás, valamint a gyermekek új tanulási módszereket is elsajátíthatnak. Az iskolában folyó munkát és a módszerek kidolgozását négy „tehetségszakértő” segíti. 

Az új módszereknek köszönhetően a diákok versenyképesebb tudáshoz jutnak. A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel óralátogatási lehetőséget nyújtanak és műhelymunkát szerveznek az érdeklődő iskolák pedagógusai számára, ezzel segítve, hogy a példaértékű módszerek az összes állami iskolába eljuthassanak. A Mentoráló intézmények listája itt érhető el.