A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megdöbbenéssel értesült arról, hogy egyes bulvár sajtótermékek a tanulók érdekeivel ellentétesen, féligazságokat, csúsztatásokat tartalmazó cikkeket jelentettek meg a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolában történt fegyelmi – pedagógiai problémáról, belekeverve a politikát is.

Az általános iskola az eset kirobbanása után minden szükséges intézkedést megtett, hogy kiderítse, pontosan mi is történt, értesítette a megfelelő szerveket és pszichológusok bevonásával segítette a diákokat és a szülőket a történtek megbeszélésében, feldolgozásában. A fenntartó minden szükséges segítséget megad az iskolának, hogy a történteken, amelyet néhány sajtótermék kiszínezve, botránnyá akar dagasztani, minél hamarabb túltegyék magukat a diákok. Az illetékes tankerület is vizsgálja a történteket, de a híresztelésekkel ellentétben sem az iskola, sem a fenntartó vizsgálatát nem befolyásolja vélt politikusi kapcsolat, amelyről a sajtóból értesült. Egyetlen dolgot tartanak szem előtt, a gyermekek mindenekfelett álló érdekét. A cikkekben szereplő vádakkal illetett tanulót a szülei másik iskolába viszik át.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a leghatározottabban elítél mindennemű erőszakot, különös tekintettel, ha az egy iskolában történik. Ugyanakkor kifejezetten kéri a sajtó képviselőit, hogy olcsó szenzációhajhászás miatt ne tegyék tönkre gyermekek életét hamis vagy ellenőrizetlen hírekkel. Tartsák tiszteletben a diákok és az iskolákban dolgozók személyiségi jogait, a tanulók érdekeit.