Alaptalanok azok a sajtóban is megjelent vélekedések, hogy tisztázatlanok a tankerületi központok működési viszonyai. Minden szükséges belső szabályozó elkészül a jogszabályokban meghatározott határidőkön belül, az iskolák és a tankerületek együttműködése pedig továbbra is zökkenőmentes.

 A tankerületi központok a hozzájuk tartozó intézményekre, a diákokra, szülőkre és a pedagógusokra partnerként tekintve végzik a feladataikat a jogszabályokban foglaltak szerint. A tankerületi központok szervezeti és működési szabályzatainak kidolgozása folyamatban van, a vonatkozó jogszabályok értelmében január végéig elkészülnek. A Klebelsberg Központé megtalálható a szervezet honlapján. Január elsejétől új szervezeti keretek között működik az állami intézményfenntartás. Az 58 tankerületi központ önálló költségvetési szervként látja el a fenntartói feladatokat, átvéve az iskolák működtetését is az önkormányzatoktól. Klebelsberg Központ középirányítóként segíti a fenntartói alapelvek egységes megvalósulását. A tankerületi központok létrehozásával a döntések közelebb kerültek az iskolákhoz, a jogszabályi változásoknak köszönhetően az intézményvezetők döntési jogköre kibővült. A Klebelsberg Központ és a tankerületi központok továbbra is elkötelezettek az esélyteremtő, minőségi oktatási rendszer feltételeinek biztosításában, működésük során a gyermekek, diákok mindenekfelett álló érdekét tartják szem előtt.


Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály