Reakció az alapvető jogok biztosának Neptun Utcai Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos megállapításaira

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) hivatalosan még nem kapta meg az alapvető jogok biztosának jelentését, arról a sajtóból értesült. A KLIK a korábbiakhoz hasonlóan a jövőben is felhívja a tankerületek, illetve a tankerületi központok figyelmét az intézményi átszervezések kapcsán a hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartására. Ezek közé tartozik az is, hogy a véleményezési és egyetértési jogkörrel rendelkezők számára járó időkeretet biztosítsák az érintettek számára. Az illetékes tankerület vezetője felhívta a Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola vezetőjének a figyelmét arra, hogy az intézmény pedagógiai programját egységesítse. Az intézményben az átszervezés óta a nevelő – oktató munka a Neptun Utcai Általános Iskola pedagógiai programjának elemeit beépítve zajlik. A volt Neptun Utcai Általános Iskola diákjai a szülők által elfogadott pedagógiai program szerint tanulnak. Nem érte sérelem az SNI tanulókat, az idei tanévben a korábbinál nagyobb óraszámban kapnak gyógypedagógiai ellátást az SNI, illetve BTMN tanulók, a tankerület tanévkezdéskor 460 ezer forint értékben eszközöket szerzett be a fejlesztő munka megsegítésére az utazó gyógypedagógus hálózat számára.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Sajtóiroda