A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskola ügyében hozott tegnapi bírósági ítéletet - annak kézhezvételéig - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) nem kommentálja, a részletes írásbeli ítélet után dönt arról, tesz-e további jogi lépéseket az ügyben. A valótlan híresztelések, sajtóhírek megelőzése érdekében a KLIK fenntartóként az alábbi nyilatkozatot teszi.

A KLIK Kaposvári Tankerülete - az Emberi Erőforrások Minisztériuma antiszegregációs kerekasztalának helyi ülését követően, amelyre 2015-ben került sor - kidolgozott egy fejlesztési programot, amelynek már abban az évben elkezdődött a megvalósítása.
A program a Kaposvári Egyetem szakmai támogatásával, a települési önkormányzat, civil szervezetek, egyházi közösségek és a helyi roma nemzetiségi önkormányzat bevonásával valósul meg. Célja, hogy minél több család számára tegye vonzóvá az iskolát. 
A program fontos eleme a hejőkeresztúri általános iskolában kidolgozott, és sikeresen működő Komplex Instrukciós Program alkalmazása is. A fenntartó pedagógiai-, humánerőforrás- és infrastrukturális szempontból is megerősítette a kérdéses intézményt. A KLIK álláspontja szerint egy peres eljárás önmagában nem oldja meg az iskola problémáját, mivel a szegregáció leküzdéséhez, és a minőségi oktatás biztosításához minden esetben a helyi közösség összefogása és erőfeszítése is szükséges, amely Kaposváron meg is valósult. Helyi problémára csak helyben lehet hatásos és megfelelő választ adni, ez az egyetlen módja az antiszegregációs folyamatok elindításának.
A KLIK célja, hogy minden tankerületben legyen antiszegregációs szakértő, és kezdje megműködését olyan kerekasztal, amely az érintettek, a szakma, valamint a fenntartó bevonásával helyben képes hatékonyan orvosolni a szegregációs nehézségeket. A kaposvári munkacsoport létrehozásának is az volt a feladata, hogy ne a per következményeként, hanem az érdekeltek egyeztetése alapján szülessen meg a változtatás igénye, hiszen a bírósági eljárás csak egy eszköz, de nem megoldása a problémának.
A KLIK és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szükséges anyagi és szakmai segítséget biztosítja a szegregációval küzdő intézmények számára, így a perben érintett intézmény számára is.  
A KLIK továbbra is elítél mindennemű szegregációs törekvést, hátrányos megkülönböztetést. Ahogy korábban, úgy most is fellép a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítése érdekében és mindent megtesz azért, hogy a területi és más hátrányokat az oktatás-nevelés segítségével kompenzálja.