Országszerte közösségi események szervezésével hívja fel a figyelmet az iskolákat is érintő drogproblémákra a KLIK — A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) támogatásával országszerte több száz iskolában zajlanak előadások és közösségi rendezvények, amelyek fókuszában többek között a kábítószer-használat terjedésének megelőzése áll. A tanárok, diákok, szülők és civilek összefogásával megvalósuló programok nem elrettentéssel próbálkoznak, hanem alternatívát kínálnak a fiataloknak, bebizonyítva, hogy egy jól működő közösségben számtalan lehetőség van – szerhasználat nélkül – kikapcsolódni és szórakozni.

A KLIK 2014-ben európai uniós források felhasználásával indította el „Köznevelés az iskolában” elnevezésű projektjét. Az ország valamennyi tankerületének több száz iskoláját elérő fejlesztési program hiánypótló szakmai és módszertani segítséget nyújt a pedagógusoknak. Az oktatási-nevelési munka módszereinek további korszerűsítése mellett, a célok között szerepel a gyerekközpontú, motiváló iskolai környezet kialakítása. Ennek érdekében a KLIK számos rendezvény, tanórán kívüli program létrejöttét támogatja, együttműködve a szülőkkel, civil szervezetekkel. Ezek a programok a szabadidő hasznos és értelmes eltöltése mellett kiváló lehetőségeket kínálnak a játszva tanulásra is, hiszen pozitív példákat felkínálva kulcsfontosságú problémákra hívják fel játékos keretek között a fiatalok figyelmét.

Ezen problémák közül a legjelentősebb a bizonytalan hatóanyag-tartalmú, úgynevezett dizájner drogok egyre növekvő terjedése a fiatalabb korosztályok körében. A KLIK felismerte, hogy ezekkel a kérdésekkel már nagyon fiatalon szembesülnek a gyerekek, hiszen a filmekből, internetről vagy a tágabb lakókörnyezetükből az általános iskolások is hallanak a kábítószerekről, de valódi információ nagyon kevés áll rendelkezésükre és a kockázatokkal sincsenek többnyire tisztában. Ezért az iskolai teljeskörű egészségfejlesztési programokhoz igazodóan, és az eredményesebb megelőzés érdekében mielőbb beszélni kell a témáról és megmutatni a gyerekeknek, hogy a szabadidő eltöltésére más lehetőségek is léteznek. Ugyancsak fontos, hogy a fiatalokra zúduló információkat, közösségi kommunikációt ne csak megismerjék, de hatékonyan kezelni is tudják. Kulcskérdés azonban a megfelelő módszerek kiválasztása: az iskoláknak a legfontosabb tudnivalókat érthetően, hitelesen, ugyanakkor vonzó formában kell közvetíteniük a gyermekek felé is. A programokkal a KLIK célja, hogy a szerhasználat helyett a szabadidő hasznos eltöltésének alternatíváját kínálja a diákoknak, tudatosítva bennük a rájuk leselkedő veszélyeket is.

A gyakorlatban az iskolák számos megoldást alkalmaznak; a legnépszerűbbek a művészetpedagógiai eszközök és a szakértők bevonásával tartott felvilágosító programok, de sportra, természetjárásra is ösztönzik a gyerekeket. Közös mindegyikben, hogy proaktív módon nem kezelni, hanem megelőzni szeretnék a problémát, a szórakozás és a közösségi élmény valódi alternatíváit nyújtva. 

A Tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Herman Ottó Általános Iskolájában a felsősökből verbuválódott színházszakkör improvizáción alapuló szituációs játékokkal segíti közelebb hozni a többi diákhoz a kérdést. A csoport tagjai képzett drámapedagógus segítségével, kábítószerekkel kapcsolatos élethelyzeteket modelleznek. Olyanokat, amelyekkel akár a valóságban is találkozhatnak a gyerekek. A szituációs játékok interaktívan, a mindenkori közönség – vagyis a többi gyerek – bevonásával folynak, lehetőséget biztosítva a hallottak megbeszélésére. Tóth Róbertné, az iskola pedagógusa elmondta, hogy április végén drogprevenciós napot tartanak a drámaszakkör segítségével, amelyre a szülőket is meghívták. A gyerekek és a szülők külön-külön meg nézhetik az ifjú színészek műsorát, majd beszélgetve dolgozhatják fel a témát, végül pedig meghallgathatják rendőrségi szakember előadását is. A szétválasztásra azért van szükség, mert a pedagógusok tapasztalatai szerint a felnőttek és a gyerekek egyaránt nehezebben nyílnak meg és nehezebben tesznek fel kérdéseket egymás jelenlétében.

A Győr-Moson-Sopron megyei Tápi József Attila Általános Iskola a KLIK által kitűzött célokkal összhangban a gyerekközpontú iskolai környezet kialakítására és a helyi közösség megerősítésére törekszik. Ezért a pedagógusok a közvetlen prevenciós célú programokon túl számos közösségi eseményt szerveznek, a drogmentes szórakozás alternatíváját kínálva a gyerekeknek. Óriás társasjáték, versmondó szakkör, és a Föld napja is szerepel a programsorozatban, amelynek jelszava – „Attól függ” – a szülők és a környezet szerepének fontosságára utal. Ha a gyerekek kellő odafigyelést kapnak és vonzóvá válik számukra a „tiszta” szórakozás, akkor a kábítószerek világa sokkal kevésbé lesz érdekes számukra.

Hajdúszoboszlón a Bárdos Lajos Általános Iskola és a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógusai közösen szervezték meg április végére a drogmegelőzési hetet, amelyet azonban jóval hosszabb előkészítő munka vezetett fel. – A gyerekek előbb tanórákon beszélgettek a tanáraikkal a szerhaszná-lat kockázatairól, majd plakátokat, rajzokat készítettek a témáról. Az ezekből készített kiállítás nyitja meg a témahetet, amelyen további programok is lesznek a Vöröskereszt és a védőnői szolgálat közreműködésével – mondta el Nagyné Rácz Enikő, a Bárdos iskola projektkoordinátora.