Már november 30-ával létrejöhetnek a tankerületi központok, mint központi költségvetési szervek - mondta Palkovics László, oktatási államtitkár csütörtökön az Országgyűlésben.

    Az államtitkár az oktatású tárgyú törvények változásait ismertetve expozéjában kiemelte: a korábbi, január 1-i határidő helyett már november 30-tól megkezdődhet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) átalakulása, 58 tankerületi központra történő szétválása, hogy az ezzel összefüggő fenntartóváltást az érintett köznevelési intézményeknél végre lehessen hajtani. Az okok között említette még a települési önkormányzati működtetési feladatok megszűnésével együtt járó, az ebbe a körbe tartozó feladatok, az azokat ellátó személyek és tárgyi eszközök biztonságos átvételét is.

    Az egyenlő bánásmód érvényre juttatása, az iskolai szegregáció megelőzése és felszámolása érdekében kulcsfontosságú, hogy az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe kerülnek azok az esetek, amikor az iskolai körzethatárok megállapítása a kormányhivatal és a tankerületi központ szintjén nem volt sikeres - hangsúlyozta az államtitkár.

    Kitért arra is, hogy pontosítják a fegyelmi eljárással kapcsolatos szabályokat a tanköteles tanulók jogainak érvényre juttatása, a legsúlyosabb fegyelmi büntetés, az iskolából való kizárás alkalmazása esetén az új intézményben történő mielőbbi elhelyezése érdekében.

    Az alapvető jogok biztosának korábbi ajánlása szerint az intézményi tanácsban megvalósul a nemzetiségi önkormányzati delegált részvétele is, ha az intézmény nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot lát el. A módosítást a biztos üdvözölte és a nemzetiségi szószólók is egyetértenek vele.

    A tankötelezettség teljesítése érdekében egyértelműsítik, hogy a Magyarországon élő magyar állampolgárságú gyermekek csak egy hazai iskolában vagy egy Magyarországon engedélyezett, Magyarországon működő külföldi vagy nemzetközi iskolában teljesíthetik a tankötelezettségüket. Nem lehetséges az, hogy Magyarországon el nem ismert, külföldön működő iskolával vagy adott esetben iskolának nem is minősülő szervezettel magántanulói jogviszonyban, távoktatásban tanuljon, illetve végezzen nem ellenőrizhető tevékenységet egy tanköteles gyermek. Ennek megakadályozása szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét. Megteremtik az összhangot a gyermekek jogairól szóló New York-i egyezménnyel, oly módon, hogy a Magyarországon jogszerűen tartózkodó kiskorúak nemcsak a Magyarországon hatályos tankötelezettségi korhatárig - 16 éves korig - hanem 18 éves korig vehetnek részt a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett ingyenesen a köznevelésben.

    A pedagógus-munkakörben történő alkalmazás képesítési feltételeit is bővítik - jelezte.

    Vinnai Győző, a nagyobbik kormánypárt vezérszónoka azt mondta, az előterjesztés a gyakorlati életre reagál, számos technikai módosítást tartalmaz, és joghézagot szüntet meg. A törvénymódosítás célja: a színvonalas oktatáshoz való hozzáférés biztosítása minden tanköteles gyermek számára. Fontos célként jelölte még meg a hatékony és jobb működés elérését, hogy életszerű legyen az oktatás működése. A törvénymódosítás érint a köznevelés és felsőoktatás mellet a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt is.

    A tankerületek megalakulásának előrehozatalára azért van szükség, hogy a működés még biztonságosabb legyen, és a fenntartóváltás zökkenőmentesen valósulhasson meg. Az új rendszerben gyorsabbak lehetnek a kifizetések, s a megszűnő adósságállomány reményeik szerint nem termelődik újra - közölte. 

    Kitért arra, hogy fontos a kiegészítő nemzetiségi nyelv oktatásának és intézménytípusnak a megjelenítése jogszabályi szinten, az iskolai körzethatárokra vonatkozó passzus pedig a hátrányos helyzetű gyermek javát szolgálja, a szegregációt csökkenheti.

(MTI)