A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP) a Kormány által 2013-ban alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása.

A program a pedagógus hallgatók tanulmányait jelentős összegű ösztöndíjjal segíti, és a diploma megszerzése után garantáltan a képzettségüknek megfelelő állást biztosít számukra. Az ösztöndíj összege 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév lehet, ennek elbírálása függ a tanulmányi eredménytől, illetve attól, hogy milyen szakon tanul az ösztöndíjas, és hogy a munkavállalásához mely régiót preferálja.

A KKÖP-ben azok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyertek. Várjuk azok jelentkezését is, akik nem most kezdték meg a felsőoktatási tanulmányaikat, de úgy döntenek, hogy mégis élnének a lehetőséggel. 

A KKÖP a 2013/2014-es tanévben indult, azóta összesen 4679 ösztöndíjas tanulmányait támogatta, akik összesen 6 922 375 000 Ft összegű ösztöndíjban részesültek. 2018 szeptembere óta 1292 pedagógus végzettséget és szakképzettséget szerzett ösztöndíjas kezdte meg pályáját köznevelési intézményekben.

A pályázat meghosszabbított leadási határideje: 2022. október 23. (vasárnap) éjfél.

A pályázatokat a http://osztondij.e-kreta.hu felületen lehet benyújtani. A pályázat elektronikus formában, de postai úton vagy ügyfélkapun keresztül is benyújtható.

A programról bővebb információ, illetve a pályázati kiírás az alábbi címen található: https://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij

Kérdés esetén kérjük keresse kollégáinkat e-mailen: JfDtT8mNmzWTZVb3N6dG9uZGlqQGtrLmdvdi5odQ==