A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége.

Ennek jegyében a Kormány 2019-ben életre hívta a Lázár Ervin Programot (a továbbiakban: Program).

A Program támogatója: Kulturális és Innovációs Minisztérium (továbbiakban: Támogató)

A kulturális kormányzat továbbra is támogatja az eddig is sikeresen működő Programot, amelynek még hatékonyabban történő lebonyolítását - minőségi művészeti alkotások megvalósulása és a produkciószervezés körében - a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. bevonása hivatott megvalósítani, amelyhez a Déryné Program meglévő, több művészeti területet átfogó tevékenysége biztosít hátteret.

A Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Társaság) a Programmal kapcsolatos szakmai feladat megvalósítása érdekében megbízást kapott a Támogatótól a Program 2024. évi megvalósításának előkészítésére.

A Program célja: az előadó-művészeti produkció élménye – szociális helyzettől és területi elhelyezkedéstől függetlenül – minden köznevelésben részt vevő, általános iskolás korosztályú diák számára egyenlő feltételek mellett hozzáférhető legyen.

Elvárt hatások: A Program hosszú távon kedvezően befolyásolja majd a felnövekvő generáció felnőttkori kulturális intézmény-látogatási hajlandóságát és szokásait. A Programban részt vevő előadó-művészek vagy szervezetek törekedjenek, hogy

a programkínálat tekintetében megteremtsék az országos szintű lefedettséget;

a gyermekek előadó-művészeti programokhoz való juttatásával csökkentsék a kulturális esélyegyenlőtlenséget, a szociális, gazdasági és területi különbségeket;

segítsék elő a nemzeti kulturális értékeink megóvását, minél szélesebb körű megismertetését és átörökítését, valamint az új értékek létrehozását;

elősegítsék a diákok életkori sajátosságainak megfelelő, tanulmányaikhoz kapcsolódó, az oktatási-nevelési célokkal összhangban lévő művészeti élményekhez való hozzájutást;

megalapozzák a felnövekvő generációk felnőttkori előadó-művészeti intézmény-látogatási szokásait és hajlandóságát;

erősítsék a fiatal generációk nemzeti identitástudatát;

9001 előadó-művészet;

9002 előadó-művészetet kiegészítő tevékenység;

9003 alkotóművészet;

9004 művészeti létesítmények működtetése

 A Programban részt vevő előadók és előadó-művészeti szervezetek köre:

1. Előadók/alkotók tekintetében:

az alábbi TEÁOR'08/ÖVTJ’24 számmal rendelkező egyéni vállalkozók:

2. Előadó-művészeti szervezetek tekintetében:

a 2008. évi XCIX. törvény 7. § szerinti hatósági nyilvántartásban szereplő előadó-művészeti szervezetek

A jelentkezés benyújtása, feltételei:

A Programba a Déryné Program felületén történő regisztrációt követően – https://lep.deryneprogram.hu/regisztracio – lehet online jelentkezni.

A regisztráció megerősítő email jóváhagyásával válik véglegessé.

Belépés után „Profil” készítése szükséges, a megjelenő adatlap kitöltésével.

Választható programelemek az egyes évfolyamokon:

A., Oktatási intézményi, kulturális helyszínen

1, 2, 3. évfolyam: színház-és bábművészeti, táncművészeti, illetve népzenei produkciók

6, 7. évfolyam: színházművészeti, táncművészeti, komolyzenei és népzenei produkciók

B., Színházban megvalósuló helyszínen

A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet szerinti kőszínházak és bábszínházak

4. évfolyam: színházművészeti vagy bábművészeti produkciók

5. évfolyam: színházművészeti produkciók

C., Kultúrstratégiai intézményben

8. évfolyam részére

(Magyar Állami Operaház, Budapesti Operettszínház, Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt., Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft., Müpa Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit Kft., Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.) 3

 Hozzájárulás:

Kulturális helyszínen megvalósuló produkciók esetén

Színházi produkcióra bruttó 3.000.- Ft / fő összeg adható

Bábszínházi produkcióra bruttó 2.000.- Ft / fő összeg adható

Komoly- és népzenei produkcióra bruttó 3.000.- Ft / fő összeg adható

Táncművészeti produkcióra bruttó 3.000.- Ft / fő összeg adható

Kultúrstratégiai intézményben megvalósuló produkcióra bruttó 3.000.- Ft / fő összeg adható

Oktatási intézményben megvalósuló produkciók esetén bruttó 3.000.- Ft/fő/produkció összeg adható. A Programba jelentkező előadó-művészeti szervezet és előadó a jelentkezés során köteles megadni, hogy az oktatási intézményben megtartandó produkció esetén az előadás megvalósítását minimum hány fő részvétele mellett vállalja.

A Déryné Program fenntartja a lehetőséget arra, hogy - amennyiben szakmai szempontból indokolt - a szakmai bíráló bizottság javaslatára a fent részletezett összegektől eltérő jegyárakat, illetve lebonyolítási feltételeket határozzon meg.

1. A produkciók létrehozásánál vagy kiválasztásánál a jelentkezők az alábbi szempontokra legyenek figyelemmel:

                    a szakmai program minősége, művészeti színvonala és megvalósításának realitása illeszkedjen a felhívásban szereplő kultúrpolitikai célokhoz;

                    az 1. 2. 3. évfolyamoknak szánt produkciókat oly módon szükséges összeállítani, hogy az esetleges évfolyam összevonások alkalmával az adott produkció mindhárom évfolyam számára alkalmas legyen;

                    a 6. 7. évfolyamoknak szánt produkciókat oly módon szükséges összeállítani, hogy az esetleges évfolyam összevonások alkalmával az adott produkció mindkét évfolyam számára alkalmas legyen;

                    a befogadó helyek törekedjenek a napközbeni előadás időpontok biztosítására (4., 5., 8. évfolyam esetén);

                    a program várható társadalmi hasznosságára;

                    az adott produkcióban jelenjen meg a nemzeti identitás és önazonosság-tudatunk erősítésének kérdésköre;

                    a produkció a Nemzeti Alaptanterv (a továbbiakban: NAT) adott évfolyamához kapcsolódó irányelvekhez illeszkedjen;

                    a már bemutatott produkciók esetén videofelvétel megküldése kötelező. Olyan produkciók esetén, amelyek még nem kerültek bemutatásra, elegendő a rendezői koncepció, alkotói névsor és szinopszis megküldése;

                    egy jelentkező több produkcióval is tud nevezni (legfeljebb 5 db);

                    a programban való részvétel során maximum egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra.

 A jelentkezések elbírálását 9 fő állandó tagból + 1 fő póttagból álló szakmai bizottság végzi, saját belső ügyrendje alapján.

Nem vehet részt a jelentkezés elbírálásában a bíráló bizottsági tag, ha az érintett előadó-művészeti szervezetnek ő, vagy a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában felsorolt közeli hozzátartozója a vezetője, vagy ha a jelentkezővel ő vagy a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában felsorolt közeli hozzátartozója munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

2. Érvénytelen a jelentkezés, ha:

                    az előírt feltételeknek és a felhívásnak nem felel meg;

                    az adatlap hiánypótlást követően is hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz;

                    a szükséges dokumentumok nem kerültek hiánytalanul és határidőre benyújtásra;

                    jogsértő tartalmú a jelentkezés.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hiányosan kitöltött, valamint jogsértő tartalmú jelentkezéseket nem áll módunkban elbírálni.

Jogorvoslatnak nincs helye sem az érvénytelenség kapcsán, sem a jelentkezés érdemi elbírálása tárgyában hozott döntés ellen.

Határidők:

Jelentkezések benyújtásának időszaka:

2024. június 15. - 2024. június 30.

Elbírálás/Döntéshozatal:

Az elbírálás folyamatos, döntéshozatal legkésőbb: 2024. július 17.

Kiértesítés: 2024. július 19.

A befogadott programokkal kapcsolatos teendőkről, a megvalósítás menetéről a sikeresen jelentkezők a döntést követően elektronikus értesítést kapnak.

A Program megvalósítás időszaka:

2024. szeptember 1. – 2025. június 15. 5

 

Produkció-megvalósulás tervezése nyertes jelentkezők esetén szükséges:

2024. július 31. határidővel: 2024. szeptember 1. - 2024. november 30. közötti előadások időpontjainak megadása

2024. szeptember 18. határidővel: 2024. december 1. - 2025. márciusi 31. közötti előadások időpontjainak megadása

2024. december 6. határidővel: 2025. április 1. - 2025. júniusi 15. közötti előadások időpontjainak megadása

Amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal a kollégákhoz a RYowSdrNSThyTeTOs3hNjbGVwQGRlcnluZXByb2dyYW0uaHU= e-mail címen.