Tudásmegosztás terén működnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott Mentoráló intézmények saját, mintaértékű pedagógiai módszereiket osztják meg a többi oktatási intézménnyel, segítve azok oktató-nevelő munkáját. Az ország több száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” projekt keretében indította el. Veszprém megyében tizenkét intézmény módszertani modelljeit érhetik el az érdeklődő iskolák.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” című európai uniós projektjének egyik elemeként összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek mintaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós segítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.
A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óralátogatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bármely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is adnak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek nem csak versenyképesebb tudással vértezik fel őket, hanem érdekesebbé, élményközpontúbbá is teszik az iskolai munkát. A modellprogramokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajelzéseket is.

Veszprém megyében 12 általános és középiskola viselheti a mentoráló intézményi címet, az ő mintaértékű pedagógiai gyakorlataikat ismerhetik meg a pedagógus kollégák. Ezek közül kettő veszprémi, míg a többi a megyeszerte 10 különböző településen található.
Rendhagyó programmal színesítik a némettanítást a pápai Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. A Zweiglein, vagyis Ágacska-projekthéten meghívják a diákok nyelvet még beszélő és a sváb hagyományokat őrző rokonait az iskolába, hogy interjút készítsenek velük a német szokásokról, identitásról. Később ellátogatnak a vendég szülőfalujába is, ahol fotókkal örökítik meg az élményeiket, melyeket később közösen beszélnek meg az órákon. Az egész program célja, hogy közelebb hozza a gyerekekhez eleik kultúráját és segítse a nyelv elsajátítását.

Két évtizede alkalmazza jelentős eredményekkel a Kék Madár Gyermek- és Személyközpontú Pedagógiai Programot a Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola. A korszerű, tevékenységre épülő tanórai módszerek mellett ennek kulcsa a diákok, tanárok és szülők kölcsönös bizalomra és együttműködésre épülő kapcsolata. Utóbbiak közreműködésére az átlagosnál sokkal hangsúlyosabban építenek, bevonják őket az iskolai folyamatokba, így az ott folyó nevelésnek nem csak szemlélői, hanem részeseivé is válnak. A tanárok rengeteg közös programot, kirándulást, családi vetélkedőt szerveznek, emellett a szülők elégedettségét is rendszeresen felmérik.

Mesepszichológiával és jobb agyféltekés rajzolással segítik a gyerekek fejlődését az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI tanárai. A berhidai iskolába több, a különféle művészeti ágakban tehetséges, de szociokulturálisan hátrányos helyzetű diák jár, akiknek hozott hátrányai a művészeti továbbtanulásukat is meggátolhatják. Az olvasást-szövegértést javító mesepszichológiai foglalkozásokon és gondolkodást is serkentő jobb agyféltekés rajzórákon a gyerekek erősségei segítségével fejlesztik a gyengeségeiket. Az itt elért eredmények ugyanis jó hatással vannak az iskolai órákon nyújtott teljesítményükre is.


Mivel a számítógépek a gyerekek hétköznapjainak részesei lettek, ezért tanítani is a segítségükkel lehet a leghatékonyabban. Így gondolkodnak a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és AMI-ban, ahol az interneten elérhető digitális tananyagok és számtani játékok széles skáláját használják a matematikatanításban. A lelkes szaktanárok a téma minden fejezetéhez megkeresték a leginkább illő elektronikus segédanyagokat, így egy komplett, ráadásul folyamatosan frissülő adatbázist tudnak átadni minden érdeklődő kollégának.


További módszertani modellek a megye iskoláiban
A felgyorsult információáramlás miatt megváltozott tanulói igényekhez igazodott a nyelvoktatás a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban Tapolcán. Képeket, dalszövegeket, weboldalakat használnak a pedagógusok mind az angol, mind a német nyelv tanításakor. A diákok mindennapjainak részét képező számítógépek alkalmazása is segít motiváló környezetet teremteni.


Kéttanáros modellel teszik diák és pedagógus számára is élvezetesebbé a tanulást a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI-ben. A középsúlyos értelmi sérült gyerekeket oktató veszprémi intézményben az így együttműködő tanárok egymástól is tanulnak az összevont órákon és a diákjaiknak is többet tudnak segíteni.


A balatonfűzfői Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium mintaértékű gyakorlata a különféle tanulási zavarokkal (pl. diszlexia, diszgráfia stb.) küzdő középiskolások eredményes neveléséről szól. Őket a többi diákkal együtt tanítják, apróbb lépésekben, a képességeikhez igazítva, lassúbb tempóban dolgozva fel a tananyagot. Az odafigyelésnek és a sok pozitív megerősítésnek köszönhetően így ők is el tudják végezni az iskolát és szakmát szerezhetnek.


Néptánctanításra használják a mindennapos testnevelés adta lehetőségeket a Révfülöpi Általános Iskolában. A tánc ugyanis nemcsak a hagyományőrzés miatt fontos, hanem sajátosságai révén fejleszti a mozgáskoordinációt, a térérzékelést, javítja a ritmusérzéket és magabiztosságot is ad.


Igazi környezettudatos bázisként működik a Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Gyulafirátóton. A Csak ÖKOsan! modell szerint tanuló gyerekek nem csak az órán tanulnak a környezetvédelem fontosságáról, de maguk is tesznek érte. Mindennapjaik része a szelektív hulladékgyűjtés, az iskolai kert gondozása, de számos túrán, erdei iskolai programon és városi-megyei zöld akcióban is részt vesznek.


A diáklétszám közel kétötödét kitevő hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására fejlesztett ki bemutatásra érdemes jó gyakorlatot a Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola. A kis létszámú, családias hangulatú intézményben a személyes kapcsolatok és a kölcsönös bizalom jelenti a pedagógiai munka alapját, de a tantestület nagyon sok korszerű oktatási-nevelés módszert is beépített a programjába a csoportmunkától a különböző szinten lévő gyerekek differenciált oktatásáig.


A sümegi Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskolában kiváló szakembergárdájukra alapozva már évek óta része a mindennapjaiknak. A hagyományos mozgásformák mellett rendhagyóbb sportágakat (pl. íjászat és jiu-jitsu) is tanulhatnak és nagyon sok versenyen is részt vesznek a diákjaik. A sümegi vár lábánál tartott gyermek várostrom nevű megmérettetés pedig mára már nemzetközi hírű, rendre félezer résztvevővel.


A Vörösberényi Általános Iskolában használt, Gyöngyhalász nevű módszer egy izgalmas eszközöket, változatos akadálypályákat, különleges egyensúlyi helyzeteket alkalmazó program. Célja a diákok mozgáskultúrájának, érzékszerveinek és koncentrációjának játékos fejlesztése, amely más tantárgyaknál is érezteti a hatását.