Tudásmegosztás terén működnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott Mentoráló intézmények saját, mintaértékű pedagógiai módszereiket osztják meg a többi oktatási intézménnyel, segítve azok oktató-nevelő munkáját. Az ország több száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” projekt keretében indította el. Vas megyében két intézmény módszertani modelljeit érhetik el az érdeklődő iskolák.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” című európai uniós projektjének egyik elemeként összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek mintaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós segítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.
A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óralátogatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bármely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is adnak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek nem csak versenyképesebb tudással vértezik fel őket, hanem érdekesebbé, élményközpontúbbá is teszik az iskolai munkát. A modellprogramokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajelzéseket is.

Vas megyében két általános iskola, egy körmendi és egy jáki, mintaértékű gyakorlatait ismerhetik meg az érdeklődő pedagógusok.

A Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában több modellgyakorlat is létezik egymás mellett párhuzamosan. A nyolcadikosok részére például minősítő vizsgákat szerveznek kicsivel a félévi bizonyítványosztás előtt. A részvétel nem kötelező, de érdemes önként vállalkozni. A vizsgázóknak tanáraik külön felkészítő foglalkozásokat tartanak, és az ott tanultak a megszerzett vizsgarutinnal együtt nagyon hasznosak a középiskolai felvételik szempontjából is. Emellett több, az órainál kötetlenebb tanár-diák együttműködésen alapuló program is fut az intézményben, amelyekben a gyerekek megtanulják a közösségben és a közösségért dolgozás mikéntjét, fejlődik önismeretük és motiváltabbak lesznek az iskolai feladatok megoldásában is. Ilyen projekt például az Iskola Szépítő Kör, amelyben a részt vevők maguk valósíthatják meg a saját ötleteiket.


A Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola egész éves, alapvetően német nyelvű projektet szervez a környék „híressége”, Szent Márton alakja köré. A 2016-os Szent Márton-év alkalmából a diákok megismerik a szent élettörténetét, ellátogatnak szülőhelyére, Szombathelyre és saját készítésű jelmezekben és lampionokkal tartanak Márton-napi felvonulást a községben. A sok kirándulás és játékos feladat közben szinte észrevétlenül fejlődik nyelvtudásuk, megismerik a hazai német nemzetiség hagyományait és elsajátítják a szent erényei által szimbolizált erkölcsi értékeket is.