Tudásmegosztás terén működnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott Mentoráló intézmények saját, mintaértékű pedagógiai módszereiket osztják meg a többi oktatási intézménnyel, segítve azok oktató-nevelő munkáját. Az ország több száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” projekt keretében indította el. Tolna megyében tizenhárom intézmény módszertani modelljeit érhetik el az érdeklődő iskolák.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” című európai uniós projektjének egyik elemeként összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek mintaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós segítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.
A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óralátogatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bármely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is adnak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek nem csak versenyképesebb tudással vértezik fel őket, hanem érdekesebbé, élményközpontúbbá is teszik az iskolai munkát. A modellprogramokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajelzéseket is.

Tolna megyében 13 általános és középiskola összesen 16 módszertani modelljét ismerhetik meg és vehetik át az érdeklődő pedagógusok. A mentoráló intézmények csaknem fele szekszárdi, de további hét településen is találhatók mintaértékű oktatási gyakorlatok.

Mindössze 22 alsós diák jár a Várdomb-Alsónána Általános Iskola Tagiskolájába Alsónánán, de mégis évek óta a hazai és nemzetközi versmondó- és színjátszóversenyek élvonalában szerepelnek. Hatszor érdemelték ki a megye legjobbjának járó Talentum-díjat, de nyertek országos Nívódíjat és nemzetközi elismeréseket is. Az egyébként nem művészeti tagozatos iskola minden diákja részt vesz a produkciókban. Módszertani modelljük bemutatja, hogyan tudtak ilyen komoly sikereket elérni.

A Szekszárdi Garay János Gimnázium az ország egyik legszínvonalasabb középiskolájaként kiemelt tehetséggondozó munkát végez. Diákjai a hazai egyetemekkel közös kutatócsoportokban vesznek részt, emellett több tantárgyból is országos és nemzetközi versenyeredményekkel büszkélkedhetnek. A sikerek érdekében sokat tesznek a pedagógusok: szakköreikre és felvételi előkészítőikre az egész megyéből érkeznek diákok, így korán fel tudják fedezni a legtehetségesebbeket. A gimnazistákat érdeklődésüknek megfelelően emelt óraszámú tárgyak, fakultációk, szakkörök, ismeretterjesztő programok és nyári táborok sora várja, hogy képességeiket kibontakoztathassák.

Mediációval segítik a diákok közötti konfliktusok megoldását a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményében. A tamási intézmény modelljének lényege, hogy az érintettek szembesülnek az okozott érzelmi vagy anyagi károkkal, felmérik és felfogják a tettük következményeit és segítenek azokat helyreállítani. A mediáció alkalmazása óta kevesebb az agresszió és a fegyelmi ügy, a vitákat lezáró kölcsönös megállapodásokat a diákok betartják. Ezáltal fejlődik személyiségük és erősödik felelősségtudatuk.


További módszertani modellek a megye iskoláiban
A Várdomb-Alsónána Általános Iskola várdombi intézményében egyénre szabott módszerekkel tanítják olvasni a legkisebbeket. Mivel minden későbbi tanulmányaik alapja az értő olvasás, ezért nagy gonddal gyakorolják a szövegek feldolgozását is.


Kéttanítós modellel segítik az elsősök iskolakezdését a Szekszárdi Baka István Általános Iskolában. Az első két osztályban alkalmazott módszer nagyobb biztonságot ad a gyerekeknek és megkönnyíti a beilleszkedésüket. Emellett fejlődésük is felgyorsul, ügyesebbek és figyelmesebbek lesznek. Harmadik évfolyamban már mérhetően jobban teljesítenek a korábban kéttanítós osztályok.


Két mintaértékű gyakorlatot is bemutat a Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola. A családi délutánok során havonta szerveznek változatos programokat a gyerekeknek és szüleiknek. Ehhez felhasználják az apukák-anyukák érdekesebb hobbijait, kézműves ismereteit, amelyeket bemutathatnak és megtaníthatnak a kicsiknek. Az iskola másik modellértékű programja az ún. kézszorobán használata a mértékegységek átváltásánál. Ennek során a tenyéren, ujjgyakorlatokkal rögzítik a mértékváltás menetét. Így a folyamat logikája is könnyebben megérthető és olyannyira rutinná válik, hogy a gyerekek sokszor még középiskolás korukban is így számolnak.

A Bogyiszlói Általános Iskola szinte professzionális mentorintézményként évek óta foglalkozik a saját fejlesztésű pedagógiai gyakorlataik népszerűsítésével. Többek között kidolgoztak egy saját mérési-fejlesztési-értékelési stratégiát, amelynek részeként külön tantárgy a „tanulás tanulása”, melyen a leghatékonyabb ismeretelsajátítási technikákat mutatják be a diákoknak.


Kiemelten foglalkozik a matematikai tehetséggondozással a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium. Az emelt óraszámban és szakkörökön is tanított tantárgyban oktatóprogramok és digitális eszközök használata is segíti az elmélyülést. A fő cél a gyerekek műszaki-természettudományos pályára orientálása és a sikeres egyetemi felvételi megalapozása.

A Bíborvég Általános Iskola alsósai hetente egyszer órarendi keretek között is játszhatnak. Logikai és képességfejlesztő játékok egész sorát alkalmazza az iskola, amelyekkel egyedül, párban, csoportban vagy egymás ellen is játszhatnak, ez gondolkodásukat, lényeglátó képességüket erősíti.

Egyszerű és változatos csoportfeladatok sora segíti a fejlesztő értékelést a Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézetben. A gyerekek közösen oldanak meg feladatokat, közben egymást ellenőrzik, javítják és kiegészítik, így gyors visszajelzést kapnak a teljesítményükről.

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolában saját fejlesztésű diasorozatokkal teszik izgalmasabbá a matematikaórákat. A mozgalmas, animált képsorok a szimpla táblarajzoknál és tankönyvi ábráknál hatékonyabban kötik le a diákok figyelmét, akik így az anyagot is könnyebben jegyzik meg.


Élményalapú nyelvoktatás folyik a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolában. A német nemzetiségi intézmény diákjai maguk igazolják a módszer sikerét. A projektfeladatokon, együttműködésen és szituációs alapú kommunikációs játékokon alapuló németoktatás eredményeképpen szinte mindegyikük leteszi az alapfokú, harmaduk a középfokú nyelvvizsgát is.

Geometriai szerkesztőprogramokat, konstrukciós játékokat és saját készítésű modelleket használnak a Tamási Általános Iskola és Gimnázium Béri Balogh Ádám Gimnáziumában. Az egyszerűnek és játékosnak tűnő feladatok a nyolcosztályos gimnázium alsóbb évfolyamain kiválóan megalapozzák az összetettebb matematikai problémák megoldásának képességét.