Tudásmegosztás terén működnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott Mentoráló intézmények saját, mintaértékű pedagógiai módszereiket osztják meg a többi oktatási intézménnyel, segítve azok oktató-nevelő munkáját. Az ország több száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” projekt keretében indította el. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelkedően sok, huszonhárom intézmény módszertani modelljeit érhetik el az érdeklődő iskolák.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” című európai uniós projektjének egyik elemeként összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek mintaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós segítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.
A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óralátogatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bármely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is adnak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek nem csak versenyképesebb tudással vértezik fel őket, hanem érdekesebbé, élményközpontúbbá is teszik az iskolai munkát. A modellprogramokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajelzéseket is.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 25 különféle módszertani modellt tanulmányozhatnak testközelből az érdeklődő pedagógusok, méghozzá 23 általános vagy középiskolában. A hét megyeszékhelyi intézmény mellett további 14 településen is rendelkeznek megosztásra érdemes szakmai modellekkel a helyi tantestületek.


Az egyes modellgyakorlatok különféle szakterületekkel foglalkoznak, de természetesen akadnak olyan kiemelt témák, amelyeket több iskola is a zászlajára tűzött. Ilyen például a tehetséggondozás, amelyhez közel féltucat iskolában kínálnak hasznos tippeket. Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában működik a Géniusz Palántaképző Tehetséggondozó Műhely, amely az alsósok játékos, de komplex fejlesztést nyújtó foglalkozásaitól kezdve a felsősök szaktárgyi és művészeti tehetséggondozásáig terjed. A gyerekek minden tanév végén egy tehetségnap gálaműsoron mutatják meg tudásukat társaiknak és szüleiknek.

Hasonlóan komplex, több évfolyamot és tantárgycsoportot bevonó tehetséggondozó program fut a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézményében, ahol az angol nyelv mellett képzőművészetek, kézilabda, valamint az önismereti és közösségépítő foglalkozások is szerepelnek a tehetségműhelyek programjában. Az összesen tízféle tehetségműhelybe a tanárok gondos megfigyeléssel, a képességek mérésével és az eredmények értékelésével válogatják ki a legjobbakat, de várják az önként jelentkezőket is. A számos versenyre, színpadi fellépésre is lehetőséget adó program javítja a gyerekek önbizalmát és erősíti motiváltságukat is.


Hasonlóan sikeres tehetségprogram fut a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol mindehhez egy saját belső mérési és értékelési rendszer is társul.

Az alaptantárgyak kapcsán a kompetenciamérésekre való felkészülés is megjelenik a Tiszavasvári Általános Iskola SZÁM-SZÓ-TETT nevű modelljében, amely elsősorban a magyar irodalom és a matematika tantárgyakra összpontosít.


Más szemszögből közelíti meg ugyanezt a témát a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. A sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó iskolában a sok esetben velük született fogyatékosságokkal vagy képességbeli hátrányokkal élő gyerekek erősségeit fejlesztik, ennek eredményeként az iskola számukra sikerélményt és pozitív megerősítést nyújt.


A Pusztadobosi Általános Iskolában a modern technológiát kihasználva interaktív táblákkal és internetes eszközökkel „dobják fel” a nyelvórákat. Az angolul tanulók virtuális londoni városnézésen vehetnek részt és tanáraik számos más módon is élménygazdaggá teszik számukra a tanórákat.

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézményében egy rendkívül fontos, mégis sokszor elhanyagolt területtel foglalkoznak: a közlekedési ismeretek oktatásával. A kerékpáros ügyességi feladatokkal is kiegészített program egyértelmű célja, hogy a megyeszékhelyi gyerekek megtanuljanak biztonságosan és balesetmentesen közlekedni.

További módszertani modellek a megye iskoláiban:
A kisvárdai Vári Emil Általános Iskolában úgynevezett moduláris oktatás keretei között folyik a tehetséggondozás. Vagyis a tananyagot nem órai leckékre bontva, hanem nagyobb egységekben sajátíthatják el a gyerekek, akár több tantárgy ismereteit is összekapcsolva.


A dögei Ölbey Irén Általános Iskolában a természettudományos tárgyak oktatására és a komplex környezeti nevelésre dolgoztak ki módszertant. Kreatív szemléltetőeszközöket készítettek és használnak az órákon, valamint tanösvényeket, köztük egy ásvány- és kőzettani oktatóösvényt is kialakítottak.


A Nyírlugosi Általános Iskolában saját kompetenciamérési gyakorlatot vezettek be, amellyel a gyerekek olvasási, szövegértési és matematikai képességeit ellenőrzik. Ezzel egyúttal a tanárok is naprakész képet kapnak arról, kinek van szüksége segítségre vagy egyéni fejlesztésre közülük.

A vízi tanösvénnyel is rendelkező Nagykállói Általános Iskolában sajátos módon folyik a környezeti nevelés. Az órai környezetismereti és természettudományos tananyag mellett a tapasztalatszerzésre helyeznek nagy hangsúlyt, amibe például a természetes anyagokból készülő, hagyományos népi ételek elkészítése is beletartozik.

A Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola, és EGYMI többek között az ún. Kedvesház pedagógia személyiségfejlesztő módszereit és a roma nemzetiségi oktatást is felhasználja integrációs és esélynövelő programjában.

A Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói kutató-projektekkel teszik hatékonyabbá és élményszerűbbé az angoltanulást. A mentorok által irányított, egész éves kutatómunka során a diákok az angol anyanyelvű országok kultúrájának, hagyományainak vagy gasztronómiájának egy szeletét vizsgálják, az év végén bemutatva társaiknak az eredményeiket.


Egészségtudatosságra nevelnek a Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskolában. Mindenem a gyermekem - Az egészséges családokért a harmadik évezredben című modelljük központi témája a családi életre nevelés és a korszerű csecsemő-és kisgyermek gondozási ismeretek.

Az egész napos iskolára dolgoztak ki többféle programot a Csaholci Általános Iskolában. Ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, túrázás, növények és állatok megfigyelése, beszélgetőkörök, filmvetítések egyaránt a mindennapi gyakorlat részei.


Egy szakmai részterületre koncentrál a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium modellprogramja, ahol a hangkártya alapú fizikai méréseket tanulhatják meg az ilyen pályára készülő fiatalok.

Hasonlóan szakmai jellegű a nyíregyházi Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium gyakorlata, akik a pedagógia tervezés és értékelés szakterület-specifikus módszertanát dolgozták ki.

A kisvárdai Teichmann Vilmos Általános Iskolában az egész napos iskola hasznos eltöltéséhez adnak mintát. Változatos, kötött és kötetlen tevékenységekből álló programokkal kombinálják a hatékony tanulást a kikapcsolódással és az élményszerzéssel.

A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye az elsősök beilleszkedését megkönnyítő, az iskola-óvoda átmenetet rugalmasabbá tevő foglalkozásokat szervez. A sok játékból és a megszokottnál kevesebb kötöttségből álló programok segítik az osztályközösségek kialakulását és a gyerekek áthangolódását egyik intézményről a másikra.


A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában a szülőkkel való kapcsolattartás fontosságát ismerték fel és nyílt napokból és családi programokból álló eseménysorozattal, valamint rendszeres személyes kommunikációval teszik élőbbé és hatékonyabbá az együttműködést.

Ugyanez a témája a vásárosnaményi Babus Jolán Középiskolai Kollégium modelljének, ahol a kamaszok életkori sajátosságai és a földrajzi távolságok miatt még a korábbinál is fontosabb a szülőkkel való folyamatos és megfelelő színvonalú kapcsolattartás.


A Kemecsei Arany János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolában a több hetes vagy hónapos projektmunkák módszertanát dolgozták ki példaértékűen, így ezek hatékony ismeretátadási eszközök és a gyerekek számára élményjellegű programok egyszerre.

A Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban a tehetséggondozást ötvözik a természettudományos tantárgyak korszerű oktatásával. Az eredmény egy kutatásalapú, sokféle szemléltetést, iskolai és iskolán kívüli bemutatót, terepgyakorlatot tartalmazó pedagógiai modell, amely megkönnyíti az érdeklődés felkeltését ezen tárgyak irányába.

A nyílt órákon és a különféle szakmai összejöveteleken való részvétel minden esetben ingyenes, hiszen a kitűzött célokat akkor szolgálják ezek a rendezvények, ha a lehető legszélesebb kört érik el. A Mentoráló intézmények programjain való szerepvállalás ráadásul beszámítható a pedagógusok kötelező továbbképzésébe is.