Tudásmegosztás terén működnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott Mentoráló intézmények saját, mintaértékű pedagógiai módszereiket osztják meg a többi oktatási intézménnyel, segítve azok oktató-nevelő munkáját. Az ország több száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” projekt keretében indította el. Pest megyében huszonhét intézmény módszertani modelljeit érhetik el az érdeklődő iskolák.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” című európai uniós projektjének egyik elemeként összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek mintaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós segítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.
A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óralátogatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bármely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is adnak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek nem csak versenyképesebb tudással vértezik fel őket, hanem érdekesebbé, élményközpontúbbá is teszik az iskolai munkát. A modellprogramokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajelzéseket is.

Pest megyében 27 általános és középiskola összesen 30 különféle módszertani modelljével ismerkedhetnek meg a pedagógusok. A mintaértékű gyakorlatok 24 településen, a megye minden részében elérhetők.

Az önkormányzat, az iskola és egy helyi lovarda együttműködésének köszönhetően lovagolni tanulhatnak a pátyi Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai. A felső tagozatosok a mindennapi testnevelés keretein belül nem csak lovagolni tanulnak meg, hanem a lovak tartásával, ápolásával, a lovas sportok szabályaival kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is elsajátítják. Közülük a legjobbak pedig versenyeken is indulnak. A lovaglás különleges élményt ad a gyerekeknek, emellett pontosságra, felelősségtudatra és önfegyelemre is nevel.


Háromdimenziós digitális tananyagokat fejlesztettek ki a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban. A rendelkezésre álló csúcstechnológiai eszközökre a tanárok saját maguk készítik el a tartalmakat, amelyekkel izgalmasabbá és eredményesebbé tudják tenni az órákat. Az elsősorban a természettudományos és idegen nyelvi órákon használt módszer sikerének titka, hogy a vizuális információt sokkal könnyebben dolgozzuk fel és jegyezzük meg, mint a hallott vagy olvasott dolgokat.


Pontos visszajelzéseket és vizsgarutint is adó, rendszeres szintfelmérésekkel kombinálják az emelet szintű nyelvoktatást az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskolában. Annak érdekében, hogy a diákok versenyképes, idegen nyelvi környezetben is alkalmazható nyelvtudással a birtokukban végezzenek, kétévente a nyelvvizsga-követelményeknek megfelelő szintfelmérőt tesznek. Tanáraik az eredmények tükrében – az egyes gyerekek tudásának, hiányosságainak figyelembe vételével – alakítják át szükség szerint a további tanmenetet.


Tanulási gondokkal küzdő fiatalokkal foglalkozik a szentendrei Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola. Sok olyan gyerek kerül az intézménybe , akiknek a magatartási problémáik mellett még az értő olvasás terén is nehézségeik vannak, így választott szakmájuk tanulása során is előre borítékolható kudarcok érnék őket. Az iskola módszertani modellje az ő tanításukra kínál alternatívát, hogy ne lemorzsolódóként, hanem a lemaradásokat bepótolva, szakmával a zsebükben léphessenek ki az iskolából.


A Cházár András EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon Simon Antal Tagintézménye Vácott az értelmileg akadályozott gyerekek számára összeállított egész napos iskolai programot mutatja be. Az ép társaiknál jóval lassabban tanuló, csak rövidebb ideig koncentrálni képes gyerekeket folyamatosan motiválni kell. A pedagógusok eszköztárában drámajátékok, különféle mozgásos feladatok és beszédfejlesztés is szerepel a leghatékonyabb hátránykompenzáció érdekében.

 

További módszertani modellek a megye iskoláiban
A főváros környéki sváb hagyományok ápolását segíti elő a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola módszertani modellje. A nyelvtanításon túlmutató, az órák mellett szabadidős programokból is álló nemzetiségi oktatás célja, hogy a gyerekek ne csak korszerű és versenyképes tudásra tegyenek szert, hanem a németség hagyományaival is megismerkedjenek.


A fogyatékossággal élőket hozzák közelebb a diákokhoz a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskolában. A havonta megtartott foglalkozáson látás-, hallás- és mozgássérült emberekkel beszélgethetnek, betekinthetnek a lovasterápiába, kipróbálhatják a fogyatékossággal  élőket segítő különféle eszközöket és találkozhatnak vakvezető kutyákkal is.


Számítástechnikai eszközökkel támogatott csoportmunkában tanulnak az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába járók. A szociális képességeket fejlesztő és jobban rögzülő tantárgyi tudást eredményező módszert különféle drámapedagógia eljárások, sőt, relaxációs gyakorlatok is kiegészítik.


A Gödöllői Török Ignác Gimnázium az interaktív táblákban rejlő lehetőségeket mutatja be a hatodikosok matematikatanításán keresztül. Az iskola tanárai nem csak az órák módszertanát adják át a kollégáiknak, hanem a táblákon használható digitális tananyagok készítésére is megtanítják őket.


Összekapcsolódott a játék és a tanulás a Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Az alsó tagozatosok játékos feladatokat megoldva sajátíthatják el a matematikát. A csendben figyelés helyett társaikkal együttműködve folyamatosan aktív szereplői lehetnek a tanóráknak.


Olvasóversenyt hirdettek a biatorbágyi Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában. A pedagógusok évente több alkalommal is összeállítanak egy öt könyvből álló listát, amelyről mindenki tetszése szerint választhat. A fordulók végén természetesen tudáspróba következik, a legjobbakat jutalmazzák is. A program sikerét a nevezők és az elolvasott könyvek bővülő köre is igazolja.


A matematikai tehetséggondozás új útjait keresik a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolában. A kiváló továbbtanulási és versenyeredményekkel büszkélkedő intézmény korszerű informatikai eszközöket és modern, a gyerekek aktivitásán és közösen megoldott feladatokon alapuló módszereket alkalmaz nem csak a legjobbaknak tartott szakkörökön, hanem a normál matematikaórákon is.


A kreativitás kapta a legfontosabb hangsúlyt a Teleki-Wattay Művészeti Iskola, AMI jó gyakorlatában. A zenei tagozatosok improvizációs eszköztárát bővítik, hogy a fiatalok ne csak reprodukálni tudjanak egy dallamot, hanem képesek legyenek átgondolni, továbbfejleszteni azt. Így magabiztosabban tudnak játszani a hangszerükön, és a siker motiváltabbá is teszi őket.

A Nagykovácsi Általános Iskolában elhivatott ökointézményként minden a környezettudatosság körül forog. Számtalan programjukkal olyan gyerekeket akarnak nevelni, akik egészségesen élnek és óvják, védik az őket körülvevő környezetet. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a rengeteg természetjárás, kertészkedés és más élmény az órai munkához is motivációt ad.


Tantárgyi és művészeti nevelés összhangja segíti a hagyományok átadását a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskolában. A gyerekek párhuzamosan tanulják az egyes népek és korszakok történelmét, irodalmát, ismerik meg zenéjüket, táncaikat, viseletüket. Játékok, kézműves foglalkozások és múzeumi programok is színesítik a tanórákat.

Hasonlóan az élménypedagógiára alapozzák a környezetismeret tanítását a Budaörsi 1. Számú Általános Iskolában. A természettudományos tárgyak emelt óraszáma mellett rengeteg kísérlet, felfedezési lehetőség és iskolán kívüli program segít a gyerekekkel megszerettetni a minket körülvevő világot.

Az idegen nyelv valós szituációkba helyezett, kreatív gyakorlására teremt lehetőséget a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola módszertani modellje. Az informatikai eszközökkel és a világhálón elérhető, valamint saját fejlesztésű digitális tananyagokkal sokkal életszerűbbé tehető a nyelvoktatás, aminek eredményei a gyerekek tudásán is látszanak.


A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola különlegessége egy egész éven át húzódó keretjáték, amelyre az egész napos iskola programjait vagy éppen a nemzetiségi neveléshez kapcsolódó rendezvényeket is felfűzik. A keretjátékban feladatok és jutalmak motiválják az egymással versengő osztályokat, akik közben játszva sajátítanak el különféle ismereteket.

A legújabb, az anyanyelvi országokban kifejlesztett nyelvtanítási technikákat ötvözi a tantestület saját módszertani repertoárjával a Monori Ady Úti Általános Iskola. Az eljárás célja, hogy a gyerekekben minél korábban megfogalmazódjon az igény a nyelvtudásuk folyamatos bővítésére.

A matematika tanításához kínál hasznosítható jó gyakorlatot a Pándi Általános Iskolában, ahol a diákok maguk dönthetik el, milyen feladatot akarnak megoldani. Önismeretük és felelősségtudatuk is fejlődik azáltal, hogy a többféle nehézségű példa közül maguk választhatnak.

A korai nyelvoktatás kihívásaira kínál megoldást a Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola. Már az elsősöknek elkezdik az angolt tanítani, hiszen a jó kiejtést és a magabiztos kommunikációt ebben a korban lehet megalapozni. Az írni-olvasni tudás kezdeti hiányát játékokra, dalokra, mondókákra építő módszerekkel küszöbölik ki.


A szolfézsoktatáshoz kapcsolódik a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola jó gyakorlata. A hangszeres tanulás alapját jelentő szolfézs a különféle dallamok felismerésének, lejegyzésének a tudománya. Magabiztos elsajátítása minden zenei pályára készülő és zenélni szerető gyereknek fontos, ezért is fejlesztett ki az iskola tantestülete egyedi módszereket a cél érdekében.


Több mint húsz éve működik a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola hagyományőrző kézműves- és néptánc programja. A gyerekek egész sor népi kismesterséget ismernek meg, megtanulnak bánni a különféle anyagokkal és megismerik a népszokásokat, népi játékokat. A program sikere abban rejlik, hogy minden gyereknek egyformán sikerélményt és motivációt nyújt.


Drámajátékokkal tanítják a magyart a Hernád-Pusztavacs Általános Iskolában. A tantestület felismerte, hogy nincs olyan diák, akit egy jó játékkal ne lehetne aktivizálni, ráadásul eközben nem csak jól érzik magukat, hanem észrevétlenül fejlődnek és tanulnak is.


Játékos együttműködéssel tanítanak a Kakucsi Általános Iskolában is. A különféle kreatív órai tevékenységekkel a pedagógusok sokat tesznek azért, hogy a hátrányos helyzetű diákok is sikerélményhez jussanak az iskolában, és a tanulásban is eredményesebbek legyenek.


Az abonyi Somogyi Imre Általános Iskola Csillag Tanodája az óvoda és az első osztály közötti átmenetet könnyíti meg. A tanítónők már jóval az iskolakezdés előtt összeismerkednek a nagycsoportosokkal, számos programot szerveznek nekik, többnyire az alsósokkal közösen. Így a gyerekeket sem éri megrázkódtatásként a két intézmény közti váltás.

A Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a sajátos nevelési igényű és a társadalmi okokból leszakadó gyerekek integrációjának egységes módszertanát dolgozták ki. Ezt a célt szolgálja a pedagógiai munka összes eleme, az egyénre szabott haladási ütemet biztosító tanóráktól a minden gyereket bevonó iskolán kívüli programokig.