Tudásmegosztás terén működnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott Mentoráló intézmények saját, mintaértékű pedagógiai módszereiket osztják meg a többi oktatási intézménnyel, segítve azok oktató-nevelő munkáját. Az ország több száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” projekt keretében indította el. Komárom-Esztergom megyében hat intézmény nyolc különféle módszertani modelljét érhetik el az érdeklődő iskolák.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” című európai uniós projektjének egyik elemeként összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek mintaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós segítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.
A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óralátogatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bármely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is adnak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek nem csak versenyképesebb tudással vértezik fel őket, hanem érdekesebbé, élményközpontúbbá is teszik az iskolai munkát. A modellprogramokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajelzéseket is.

Komárom-Esztergom megyében hat iskola szerepelt eredményesen a KLIK pályázatán és viselheti a Mentoráló intézmény címet. Két tatabányai mellett Bakonyszombathely, Dorog, Gyermely, Kőkút és Tata egy-egy általános vagy középiskolája mutathatja be ily módon az érdeklődő szakmai közösségnek mintaértékű pedagógiai gyakorlatait.

Bevált és működő ének- és zenetanítási módszereket kínál a tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A két arany minősítésű kórussal, tanítói és karvezetői végzettséggel és tapasztalatokkal is bíró zenetanárokkal és saját szervezésű hangversenyekkel is rendelkező intézmény programja a tehetséges óvodások kiválasztásával kezdődik. Óráikon a gyerekek a klasszikus Kodály-módszert követve a ritmussal, dallammal, zenei kézjelekkel ismerkednek, népdalokat tanulnak és a fontosabb hangszerekkel is találkoznak.


Két módszertani modell is elérhető a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskolában, amelyek a testnevelés és a művészeti órákat teszik különlegesebbé és élményszerűvé. Előbbieken egy könnyen megtanulható, nem különösebben eszközigényes labdajátékot, a lábteniszt tanítanak a gyerekeknek. Ez a sportág egyénileg és csoportban is gyakorolható, fejleszti a koncentrációt, labdabiztosságot és sikerélményt is ad, ezért minden korosztálynak ideális. A képzőművészeti órákon pedig a tűzzománc technikát tanulják meg a diákok, amivel képzelőerejüket, kézügyességüket és fantáziájukat is fejleszthetik.

Jelmondatuk szerint nem a tananyagot, hanem a gyereket tanítják a Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskolában, ahol korszerű digitális eszközöket is alkalmaznak a tanulási nehézségekkel küzdő diákok fejlesztésében. Programjuk alapja az integráció, eszköztárukban megtaláljuk a diszlexiás gyerekek olvasni tanulását megkönnyítő Varázsbetű szoftvereket és az összetett képességfejlesztésre alkalmas Okoskockát is.

További módszertani modellek a megye iskoláiban:
Projektmódszerrel tanítják a németet a Gyermelyi Általános Iskolában. Hagyományos és aktuális ünnepeket, évfordulókat, társasági eseményeket dolgoznak fel a gyerekek, a nyelv mellett megismerkedve a német nemzetiség hagyományaival is. Kevesebb a nyelvtan és a magolás, kötetlenebbek a nyelvórák, viszont sokkal élőbb nyelvtudás szerezhető ily módon, amit használni tudnak és mernek is a diákok.

Az enyhe fogyatékossággal élő és sajátos nevelési igényű gyerekeket a többiekkel együtt nevelő iskoláknak segít a Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola. Az évek óta utazó gyógypedagógusi hálózatot működtető intézmény tapasztalt szakemberei pótolhatatlan szakmai-módszertani segítséget kínálnak a normál tanrendű iskolák pedagógusainak. A közös munka eredményeképpen a nehézségekkel küzdő gyerekek is valódi tudással a birtokukban, a társadalom értékes tagjaként hagyhatják el az iskolát.


A tatai Kőkúti Általános Iskola két mintaértékű gyakorlattal is rendelkezik. Ezek egyike a tehetséggondozás helyi módszereit foglalja össze az elsősök képességeinek felmérésétől a tehetségek felismeréséig, a motiváció és a kreativitás fejlesztéséig. A cél a gyerekek esélyegyenlőségének és a versenyképes tudás megszerzésének a biztosítása, ennek eszközei a tanórán kívüli, kiscsoportos foglalkozások, tehetségtáborok és a gyerekek utánkövetése is. A másik modell a mindennapos testnevelés lehetőségeit kihasználva az iskolában elérhető sportágak széles választékára épül. A hagyományos mozgásformák mellett például tájékozódási futás, téli sportok és kajak-kenu is segítenek egészséges, a mozgást szerető felnőtteket nevelni a gyerekekből.