Tudásmegosztás terén működnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott Mentoráló intézmények saját, mintaértékű pedagógiai módszereiket osztják meg a többi oktatási intézménnyel, segítve azok oktató-nevelő munkáját. Az ország több száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” projekt keretében indította el. Győr-Moson-Sopron megyében tizenkilenc intézmény módszertani modelljeit érhetik el az érdeklődő iskolák.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” című európai uniós projektjének egyik elemeként összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek mintaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós segítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.
A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óralátogatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bármely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is adnak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek nem csak versenyképesebb tudással vértezik fel őket, hanem érdekesebbé, élményközpontúbbá is teszik az iskolai munkát. A modellprogramokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajelzéseket is.

Győr-Moson-Sopron megyében tizenkilenc általános és középiskola huszonkettő módszertani modelljét érhetik el az érdeklődő pedagógusok. Hat győri mellett számos vidéki iskola kínál olyan gyakorlatokat, amelyek alkalmazása másutt is megkönnyítheti a tanárok dolgát és eredményesebbé teheti a munkájukat.

Az egyik legrendhagyóbb ötlet a Győri Kossuth Lajos Általános Iskolából származik. Egy jutalmazásra épülő rendszert vezettek be, hogy a gyerekeket még hatékonyabban tudják bevonni az iskolai közösségi munkába. A diákok saját maguk számára tűznek ki célokat, amelyek teljesítése esetén virtuális „aranyakat” kapnak, ezeket például az iskola büféjében használhatják fel igazi árukra. A való életet modellezve a Kossuthban „munkaügyi központ” is működik, ahol kisebb iskolai feladatokra jelentkezhetnek a diákok – például fellépni egy ünnepségen, segíteni a könyvtárosnak vagy a gondnoknak. Van állásinterjú, bértárgyalás és szerződés is – az elvégzett munkáért természetesen járnak az aranyak. Az évek óta alkalmazott módszer hatásai leginkább a javuló teljesítményben és a kevesebb magatartási problémában érzékelhetők. 

A Győri Móricz Zsigmond Általános Iskolában már hosszú ideje működik az elismerések sorát begyűjtő ún. Zöld Iskola Program. Az intézmény minden diákja és pedagógusa részt vesz a tudatosan megtervezett tevékenységekben, amelyeket éves terv alapján végeznek. A legkisebbek madáretetőt barkácsolnak, természetes anyagokból és hulladékból készítenek hasznos tárgyakat és a növényvilággal ismerkednek, míg a nagyobbak vetélkedőkön vesznek részt és különféle kísérleteket is végeznek. Megyei hulladékgyűjtő versenyt, erdőtisztító akciót, szakmai konferenciát és rengeteg túrát is szerveznek a tantestület tagjai, emellett más iskolák, civil szervezetek és az önkormányzat környezettudatossági programjaiban is szerepet vállalnak.


Egy igazán gyakorlatorientált modellel rendelkezik a Győri Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. A diákok egy saját „vállalkozást”, egy gyakorló céget működtetnek, amellyel egy nagyvállalat folyamatait modellezik az üzleti szférából vett példákon keresztül. Így nem tankönyvből, hanem valósághűen szimulált munkahelyi körülmények között sajátíthatják el a legfontosabb pénzügyi, ügyviteli és jogi ismereteket. Emellett fejlődik a fiatalok szaknyelvi kommunikációs képessége is, magyarul és idegen nyelven egyaránt.

Szintén a gyakorlati ismeretekre összpontosít a napjainkban egyre népszerűbb duális képzés lehetőségeit kihasználó SZAKma-holnap TUDÁS modell a győri Hild József Építőipari Szakközépiskolában. A szakmai érettségire felkészítő és tehetséggondozó program a legkorszerűbb elméleti ismeretek (például a passzívház-tervezés) mellett gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőséget is biztosít építkezéseken, épület- és laborlátogatások során.

Hiánypótló módszerrel rendelkezik a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Probléma volt, hogy a gyerekek tanulási szokásai nem megfelelőek, sokan egész egyszerűen rossz módon tanulnak és emiatt a képességeiknél gyengébben teljesítenek. A tanulási képességek azonban fejleszthetők, ezért az iskola tanárai ötödiktől fölfelé minden osztálynak tanulásmódszertani tréninget szerveznek. A kis csoportokban, évi négy alkalommal megtartott foglalkozások már közel húsz éves múltra tekintenek vissza.


Egy sajátos, de nem egyedi problémára találták meg a választ a győri Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskolában. A sporttagozat számos diákja tanév közben is rendszeresen edzőtáborozik vagy versenyeken szerepel, emiatt gyakran hiányoznak hosszabb-rövidebb ideig az órákról. Tanáraik online tananyagokkal, kooperatív foglalkozásokkal és személyes beszélgetéseken keresztül testre szabott segítségnyújtással támogatják ezeket a fiatalokat, hogy a sporteredményeik mellett a tanulásban is jól teljesíthessenek. Az iskola emellett rendelkezik egy, kimondottan a közlekedési szakmaterületre kidolgozott tehetséggondozási modellel is, amelynek sikerét a kiváló érettségi eredmények igazolják.


A természettudományok jobb megértését segíti elő az egyes tantárgyak anyagának szorosabb összekapcsolásával az Öttevényi Általános Iskola modellje. A hagyományos tantárgyakat sok kísérlettel és a környezeti nevelés elemeivel ötvöző módszer lényege, hogy az egyik órán tapasztaltak más területekhez kapcsolódóan is következtetésekre, újabb kísérletekre ösztönzi a tanulókat, folyamatosan fenntartva az érdeklődésüket.

További módszertani modellek a megye iskoláiban:
A Gyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában összetett és sokszínű névadói témanapot rendeznek, amelyhez érdekes előadások, tanulmányi versenyek, művészeti produkciók és sportprogramok is kapcsolódnak.

Az egész napos iskola kitűnő lehetőség a természetvédelem és a környezettudatosság elsajátítására. Ezt ismerték fel a Sokorópátkai Általános Iskolában, ahol kirándulások, természetismereti foglalkozások sorával nevelik zöld gondolkodásra a gyerekeket.

A téti Kisfaludy Károly Általános Iskolában különféle reformpedagógiai módszerek alkalmazásával támogatják a természettudományos és a környezeti nevelést.

A Győri Radnóti Miklós Általános Iskolában a tanulók kreativitására építő, tevékenységcentrikus módszerekkel fejlesztik a diákok kulcsfontosságú szövegértési és szövegalkotási készségeit.

Az óvodásokat és szüleiket ismerteti meg az iskolával és készíti fel a váltásra a Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola „Iskolába hívogató” nevű modellje.

Az Iváni Általános Iskola „iváni modellje” a helyi kompetenciamérések értékelésével ad pontosabb képet a diákok aktuális tudásszintjéről és a fejlesztendő területekről.

Az egész napos iskola színes, tartalmas és élményszerű megszervezéséhez kínál segítséget és ötleteket a gyömörei Háry László Általános Iskola.

A Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola a tanárok munkáját támogató mérési és értékelési rendszert dolgozott ki.

A mosonmagyaróvári Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskolában saját módszertan szerint, tanrendbe illesztve tanítják a labdarúgást, illetve a mazsorett-koreográfiákat.

A Szili Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában korcsolyázni és görkorcsolyázni tanítják a gyerekeket, ezzel az izgalmas mozgásformával téve élvezetesebbé a testnevelés órákat.

A halászi Szent Márton Általános Iskolában az iskolaotthonos oktatás terén felgyűlt tapasztalataikat és bevált módszereiket osztják meg a kollégákkal a tanárok.

A Kimlei Nemzetiségi Általános Iskolában a szorobán, a golyós számolóeszköz alkalmazási lehetőségeit mutatják be a matematika tanításában.