Tudásmegosztás terén működnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott Mentoráló intézmények saját, mintaértékű pedagógiai módszereiket osztják meg a többi oktatási intézménnyel, segítve azok oktató-nevelő munkáját. Az ország több száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” projekt keretében indította el. Fejér megyében tizenegy intézmény módszertani modelljeit érhetik el az érdeklődő iskolák.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” című európai uniós projektjének egyik elemeként összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek mintaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós segítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.
A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óralátogatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bármely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is adnak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek nem csak versenyképesebb tudással vértezik fel őket, hanem érdekesebbé, élményközpontúbbá is teszik az iskolai munkát. A modellprogramokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajelzéseket is.

Fejér megye öt településének tizenegy általános és középiskolája kapott lehetőséget a KLIK pályázatán arra, hogy mintaértékű pedagógiai gyakorlatát bemutathassa az érdeklődő tanárkollégáknak. A modellek számos tantárgy vagy témacsoport oktatásánál, esetleg iskolai probléma kezelésénél jelenthetnek elérhető és bevált segítséget.


Komplex hagyományőrző és múzeumpedagógiai programmal segíti a múlt örökségének megismerését a Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola. A gyerekek játékosan találkoznak a történelemmel, saját maguk elevenítik fel a Római Birodalom korát és a középkori vásárok hangulatát, vagy éppen az egyes népszokásokat, népi kismesterségeket. A régi idők öröksége így élővé és átélhetővé válik, élményt is adva a tudás mellett.

A megyeszékhelyi Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 3 módszertani modellje is minősítést kapott. Játék-Tér-Szerkezet” című modelljük egyszerű, könnyen és gyorsan mozgatható műanyag építőelemekre alapozott, önálló alkotói munkát kívánó játékos feladatokat tartalmaz, amelyek lényeges eleme a nagyméretű téri megjelenés. Emellett további két témakörben, az idegen nyelv tanítás módszertana és a szülőkkel való kapcsolattartás fejlesztése területeket érintő mintaszerű gyakorlataikat is rendszeresen bemutatják az érdeklődő pedagógusoknak a mentoráló intézményi programok keretében.

A különféle tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia stb.) kialakulásának megelőzésére és az ebben szenvedő gyerekek integrált oktatásának módszertanára dolgozott ki elismert és példaértékű modellt a Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola. Speciális, ún. Meixner-módszerrel tanítják írni-olvasni a tanulási zavarokkal küzdő gyerekeket, emellett mozgásterápiát és logopédiai fejlesztést is végeznek. Az időben elkezdett fejlesztő munka, az integrált oktatás és az alkalmazott széles körű eszközpark együttesen teszi lehetővé, hogy ezek a gyerekek is sikerrel fejezzék be az általános iskolát. 

A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában a matematika tanítását tették színesebbé és érdekesebbé. A sok kisdiák által nem kedvelt tantárgyat játékokkal, kísérletekkel, változatos szemléltető eszközökkel varázsolják vonzóbbá, hogy az elsősökben a számok világa iránt még meglévő lelkesedés később se enyésszen el. Saját fejlesztésű és a világhálón nyilvánosan elérhető feladatokból tudásbázist állítottak össze, így a gyerekek az egész napos iskolában vagy akár otthon is a tudásuknak megfelelő szinten gyakorolhatnak, azonnali visszajelzéseket kapva.

A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola pedig a hagyományos nyelvoktatási módszerekbe hozott újdonságot. A tananyag egyes részeit hosszabb, heteken átívelő projektek keretében dolgozzák fel a diákok. Ezek során folyamatosan új ismeretanyagokat sajátítanak el, emellett használják a meglévő szókincsüket is, így beszédkészségük látványosabban fejlődik. A projektek vége mindig valamilyen bemutatható produktum, ami lehet egyszerűbb (poszter, ppt-előadás vagy szöveges anyag), de ezeknél jóval kevésbé hétköznapibb dolog is, például képregény, színdarab vagy divatbemutató.


További módszertani modellek a megye iskoláiban:
A Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézményének környezeti nevelési programja részben hagyományos eszközökön (rajzpályázat, vetélkedők stb.), részben pedig a középiskolások számára is érdekességet és kihívást jelentő iskolán kívüli programokon, terepgyakorlatokon alapul. A program azért is mintaértékű, mert az intézmény eredményes környezetvédelmi szakképzést is folytat.

A Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolában működő „Teleki Tehetségpont a Tehetségekért!” kreatív és elméleti tantárgyakban is segítséget kínál az iskolai tananyagon túl is fejlődni kívánó diákoknak.


A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sárbogárdon a sajátos nevelési igényű és a fogyatékkal élő gyerekek oktatása-nevelése terén ért el jelentős eredményeket. Az intézmény utazó gyógypedagógiai szolgálatot koordinál, amelynek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a térség iskolái képesek a fogyatékossággal élő tanulók ép társaikkal közös teljes értékű nevelésére .

Pedagógus etikai kódexet készítettek a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájában. A tanári hivatás normái közötti eligazodást segítő anyag három része pedagógus-diák, pedagógus-szülő viszonyban, valamint a tanárok egymás közötti kapcsolatában ad hasznos útmutatást. A részben a diákönkormányzattal közösen elkészített kódex más iskolák számára is használható, az adaptációhoz a móriak segítséget is nyújtanak.


A Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a diákok értékelését alakították át, hogy pontosabb, informatívabb és személyre szabottabb visszajelzést tudjanak adni a tanulóknak és szüleiknek egyaránt. Az alkalmazott eszközrendszer segíti a tanulói önértékelést, az egyéni, páros és csoportmunka tanulói és tanítói elemzését.


A diákönkormányzat kapta a főszerepet a Székesfehérvári István Király Általános Iskola „Szerethető iskola” nevű modellértékű gyakorlatában. A gyerekek bevonása az iskolai programok kitalálásába és szervezésébe nem csak az önállóságukat és a felelősségvállalási hajlandóságukat fokozza, hanem segít megteremteni azt a bizonyos szerethető iskolát is.
A nyílt órákon és a különféle szakmai összejöveteleken való részvétel minden esetben ingyenes, hiszen a kitűzött célokat akkor szolgálják ezek a rendezvények, ha a lehető legszélesebb kört érik el. A Mentoráló intézmények programjain való szerepvállalás ráadásul beszámítható a pedagógusok kötelező továbbképzésébe is.