A Klebelsberg Központ az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projektben 2022 tavaszától 2024 nyaráig összesen több mint 450 000 notebookot osztott ki az 5., 6., 7., 9., 10. és 11. évfolyamos tanulóknak és a pedagógusoknak.

Mindezeken túl a Klebelsberg Központ a családokat is segíti, ugyanis az eddig beszerzett, illetve a jövőben beszerezni kívánt notebookra vagyonbiztosítási szolgáltatást szerzett be. Mindez 10 százalékos önrész mellett nyújt biztosítást. Így ezentúl a már korábban kiosztott notebookokra is érvényes a biztosítás, a családokat csak a 10%-os önrész terheli a 2024. június 8. után bekövetkező káresemények kapcsán.

A projekt legfőbb célja, hogy versenyképes, egyenlő hozzáférést biztosító, minőségi köznevelési szolgáltatást nyújtson a gyermekek és a családok számára. Ennek érdekében 2025. december 31-ig összesen 579 ezer oktatási célú, személyes használatra alkalmas notebookot fogunk kiosztani.

A 2024/2025-ös tanévben az eszközosztás tovább folytatódik az 5. és 9., valamint a 6 osztályos gimnáziumok első évfolyamos diákjaival, akiknek összesen több mint 125 ezer notebookot osztunk ki.

A projekt teljes vissza nem térítendő támogatási összege meghaladja a 201 milliárd forintot, amely biztosítja, hogy minden tanuló és pedagógus egyenlő eséllyel férhessen hozzá a digitális oktatáshoz szükséges eszközökhöz.

Sajtóközlemény_RRF_vagyonbiztosítás.pdf