Projekt hírek

2022. április 21. 16:11

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt

2022. április 07-én Prof. Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere által bejelentett EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projektben 180, az országban konvergencia régióban működő állami fenntartású köznevelési intézményben fog a Klebelsberg Központ Okostantermeket kialakítani

2021. december 14. 11:12

Befejeződött az EFOP-3.2.5-17-2017-00016. azonosító számú „Együtt-működés a természettudomány útján” című projekt

A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-3.2.5-17-2017-00016 azonosító számú projektjének célja a pályaorientáció elősegítése, a pedagógusok módszertani ismereteinek fejlesztése, valamint az IKT- eszközök oktatásban való alkalmazásának elterjesztése volt. Mindezzel a projekt segítette az egyes szakmák megismerését, a tudatos pályaválasztást, erősítette az általános és középiskolás korosztály motivációját matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) tárgyak iránt, illetve fejlesztette a diákok természettudományos és műszaki kompetenciáját. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 50 millió forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100%-a. A beruházás a Széchenyi 2020 programban az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2021. április 27. 17:29

EFOP-3.2.3-17-2017-00026 Sajtóközlemény

A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-3.2.3-17-2017-00026 azonosító számú projektben digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programok bevezetésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege csaknem 85 millió forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás a Széchenyi 2020 programban az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2021. március 4. 13:49

Magyar Falu Program Jászberényi Tankerületi Központ

Nyertes pályázatok:
Magyar Falu Program; Kiírás kódszáma: MFP-ITF/2020 Iskolai Tornaterem, tornaszoba fejlesztés
Magyar Falu Program; Kiírás kódszáma: MFP-IEF/2020 Iskolaépület felújítás

2020. december 11. 8:45

EFOP-4.1.2-17-2017-00111 SAJTÓKÖZLEMÉNY

KEZDŐDIK A BERUHÁZÁS A JÁSZAPÁTI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÚJONNAN KIALAKÍTANDÓ HELYSZÍNÉN, A JÁRÁSBÍRÓSÁG ÉPÜLETÉBEN

2020. július 20. 15:38

EFOP-3.1.8-17-2017-00184

Csete Balázs Általános iskola Együtt, Testvérként – Iskolaközi Szemléletformáló Program

2020. június 8. 9:59

EFOP-3.3.5-17-2017-00020

Befejeződött a„ Bentlakásos és napközis tematikus programok megvalósítása a Jászberényi Tankerületi Központ általános iskoláiban”az EFOP-3.3.5-17-2017-00020 azonosító számú pályázat keretében nyert támogatásra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 60.000.000 millió forint, a támogatás intenzitása 100%. A projekt az Európai Szociális Fejlesztési Alap társfinanszírozá-sával valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében.

2020. június 8. 8:54

EFOP-3.2.5-17-2017-00016

Készségek és kompetenciák fejlesztése a Jászságban

2020. június 8. 8:49

EFOP-3.2.3-17-2017-00026

Digitális környezet kialakítása a Jászberényi Tankerületi Központ intézményeiben

2020. április 17. 21:18

EFOP-3.1.8-17-2017-00194

Petőfi Sándor Általános Iskola EGYÜTT, TESTVÉRKÉNT - Iskolaközi Szemléletformáló Program