Befejeződött a„ Bentlakásos és napközis tematikus programok megvalósítása a Jászberényi Tankerületi Központ általános iskoláiban”az EFOP-3.3.5-17-2017-00020 azonosító számú pályázat keretében nyert támogatásra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 60.000.000 millió forint, a támogatás intenzitása 100%. A projekt az Európai Szociális Fejlesztési Alap társfinanszírozá-sával valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében.

Jászberény Tankerületi Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött a„ Bentlakásos és napközis tematikus programok megvalósítása a Jászberényi Tankerületi Köz pont általános iskoláiban”az EFOP-3.3.5-17-2017-00020 azonosító számú pályázat keretében nyert támogatás ra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 60.000.000 millió forint, a támogatás  intenzitása 100%.  A projekt az Európai Szociális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében.

Négy jászsági iskola tanulói vettek részt tematikus napközi és tematikus bentlakásos programokban az EFOP3.3.5-17-2017-00020 azonosító számú, „ Bentlakásos és napközis tematikus programok megvalósítása a Jászberényi Tankerületi Központ általános iskoláiban” című projekt segítségével.. A táborok célja - a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott feladatok szerint -  a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, személyiségfejlődésükhöz szükséges feltételeket biztosítása volt. A foglalkozásokon lehetőség nyílt olyan tanulási módok és szervezési megoldások alkalmazására , amelyek motiválják a gyermeket a tanulásban, illetve elősegítik az osztályközösségek megerősödését. Mindezeken felül a  kísérleti program egy újfajta, nem formális és informális programot is tesztelt a korosztályos és speciális célcsoportokon. A vizsgálatba Magyarország kevésbé fejlett régiójában található intézmények 1-7. évfolyamos tanulóit vonták be. A projekt hosszú távon a konstruktív és értékközpontú nevelés, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztését, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítését és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban, az iskolai lemorzsolódás csökkentését célozta. A tematikus napközi és tematikus bentlakásos programokban a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola és a jászszentandrási Kunráth Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói vehettek részt. 

A projektről bővebb információt a https://csetebalazs-iskola.hu/ oldalon olvashatnak.

A kedvezményezett neve

Jászberényi Tankerületi Központ
A projekt címe: Bentlakásos és napközis tematikus programok megvalósítása a Jászberényi Tankerületi Központ általános iskoláiban
A szerződött támogatási összeg: 60.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott feladatok szerint -  a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, személyiségfejlődésükhöz szükséges feltételeket biztosítása
A projekt várható befejezésének dátuma: 2019.07.31
A projekt azonosító száma:

EFOP-3.3.5-17-2017-00020