Hírek

2023. október 24. 13:24

Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretébenIgazgató Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A vezetői megbízás határozott időre, 2024. január 20. napjától 2028. augusztus 15. napjáig szól.
A köznevelési intézmény igazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

2023. május 3. 10:05

Előzetes ajánlattételi kiírás Óvoda- és iskolatej programban történő részvételhez 2023-24. tanév

A Jászberényi Tankerületi Központ, mint fenntartó, a 2023-2024. tanév iskolatej beszerzésére ajánlattételi felhívást tesz közzé a hatályos „19/2021. (V. 5.) AM rendelet az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról” valamint a módosító 14/2022. (III.30.) AM rendelet előírásainak megfelelően.

2023. április 13. 14:43

AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS 2023/2024. tanév iskolagyümölcs- és iskolazöldség- program

A Jászberényi Tankerületi Központ a „2023/2024. tanév iskolagyümölcs- és iskolazöldség- program”-ban történő részvétele érdekében, a 15/2021 (III.31.) AM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján beszerzési eljárást folytat le – a fenntartása alatt álló intézmények tanulóinak iskolagyümölccsel- és zöldséggel történő ellátására.

2023. február 27. 13:43

Pályázati felhívás Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (magasabb vezető) beosztás ellátására.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
JÁSZBERÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Intézményvezető (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

2023. február 20. 13:01

Pályázati felhívás Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (magasabb vezető) beosztás ellátására.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
JÁSZBERÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Intézményvezető (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

2023. február 20. 12:52

Pályázati felhívás Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium (magasabb vezető) beosztás ellátására.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
JÁSZBERÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Intézményvezető (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

2022. október 4. 10:29

Pályázati felhívás Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. január 21. - 2027. augusztus 15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Kossuth út 18.

2022. augusztus 3. 9:36

Pályázati felhívás Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban lévő büfé üzemeltetésére 2022

A Jászberényi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai alapján az 1521/2020. (VIII.14. ) Korm. határozat 4. pontjára tekintettel egyfordulós nyilvános pályázat útján kívánja bérbe adni az általa működtetett

Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium
5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
épületében üzemelő iskolai büfét.

2022. augusztus 3. 9:34

Pályázati felhívás Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában lévő büfé üzemeltetésére 2022

A Jászberényi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai alapján az 1521/2020. (VIII.14. ) Korm. határozat 4. pontjára tekintettel egyfordulós nyilvános pályázat útján kívánja bérbe adni az általa működtetett

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. út 1.
épületében üzemelő iskolai büfét.

2022. augusztus 3. 9:31

Pályázati felhívás Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnáziumban lévő büfé üzemeltetésére 2022

A Jászberényi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai alapján az 1521/2020. (VIII.14. ) Korm. határozat 4. pontjára tekintettel egyfordulós nyilvános pályázat útján kívánja bérbe adni az általa működtetett

Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium
5123 Jászárokszállás, Deák F. u. 59.
épületében üzemelő iskolai büfét.