Csete Balázs Általános iskola Együtt, Testvérként – Iskolaközi Szemléletformáló Program

Csete Balázs Általános iskola

Jászberény Tankerületi Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sikeresen befejeződött az „EFOP-3.1.8-17 Együtt, Testvérként – Iskolaközi Szemléletformáló Program” – „ Közös úton, közös jövőnkért 2- kompetenciaalapú programsorozat az elfogadás és nemzet tudat formálás jegyében.” című, EFOP-3.1.8-17-2017-00184 azonosító számú projekt a jászkiséri Csete Balázs Általános iskolában.

A felhívás célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli, testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 15 000 000 forint, a támogatás intenzitása 100%. A beruházás az Európai Szociális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt befejezésének dátuma: 2020. január 31.
A projekt kedvezményezettje a Jászberényi Tankerületi Központ.

 

 

A kedvezményezett neve:

Jászberényi Tankerületi Központ

A projekt címe:

Közös úton, közös jövőnkért 2- kompetenciaalapú programsorozat az elfogadás és nemzet tudat formálás jegyében.

A szerződött támogatási összeg:

15.000.000 Ft

A támogatás mértéke:

100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Generációk közötti együttműködés az elfogadás és nemzet tudat formálás jegyében

A projekt azonosító száma:

EFOP-3.1.8-17-2017-00194

A kedvezményezett neve:

Jászberényi Tankerületi Központ