KEZDŐDIK A BERUHÁZÁS A JÁSZAPÁTI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÚJONNAN KIALAKÍTANDÓ HELYSZÍNÉN, A JÁRÁSBÍRÓSÁG ÉPÜLETÉBEN

A Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a magas szintű oktató - nevelő munkát a 2022/23-as tanévben már a minden szakmai feltételt biztosító megújult épületben kezdhetik meg a diákok és a pedagógusok.

Tavaly év végén, 2020. december 10-én tartották az EFOP-4.1.2-17-2017-00111 azonosító számú, ,, Köznevelési  intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében - Jászapáti” című projekt ünnepélyes munkaterület - átadását és első   helyszíni bejárását. A  pályázat célja, hogy Jászberényi Tankerületi Központ által fenntartott, a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a jelenlegi korszerűtlen és a tanulói létszámhoz viszonyítva szűkössé vált feladatellátási hely helyett egy tágasabb, a XXI. század oktató-nevelő munkájának elvárásaihoz igazodó épületben kapjon helyet a város központjában álló volt Járásbíróság épületében.

Az egymilliárd forintot meghaladó összköltségű (1.006.572.649 Ft.), 100%-ban a magyar állam és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló beruházást a  nyílt közbeszerzési eljárásban legjobb ajánlatot adó cég kezdheti el. A helyszíni bejárást már megelőzte az első műszaki egyeztetés a tervező, műszaki vezető, a műszaki ellenőr és a város főépítésze részvételével, majd csatlakozott Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatója, Farkas Ferenc, a város polgármestere és a térség országgyűlési képviselője, Pócs János.