A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-3.2.5-17-2017-00016 azonosító számú projektjének célja a pályaorientáció elősegítése, a pedagógusok módszertani ismereteinek fejlesztése, valamint az IKT- eszközök oktatásban való alkalmazásának elterjesztése volt. Mindezzel a projekt segítette az egyes szakmák megismerését, a tudatos pályaválasztást, erősítette az általános és középiskolás korosztály motivációját matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) tárgyak iránt, illetve fejlesztette a diákok természettudományos és műszaki kompetenciáját. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 50 millió forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100%-a. A beruházás a Széchenyi 2020 programban az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projektben a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium és a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola vett részt. Az „A” modulon belül rendhagyó tematikus órákat, öregdiák-találkozókat szerveztünk, egyetemi nyílt napokat látogattak meg a tanulók. Megtartottuk a „A fizika mindenkié!” versenyt, és „Természettudományi Diákszimpóziumot” szerveztünk. A „B” modulban több szakmaterületet érintő munkahely-bemutatásokon vettek részt a tanulók. Matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) területet érintő különleges élményt adó szakköröket szerveztünk biológia, kémia, fizika földrajz és csillagászat témakörében. A 8. osztályos tanulóknak felvételi előkészítőt és középiskolai átmenetet segítő képzéseket tartottunk. Mindezeken túl természettudományos akadálytúrákat szerveztünk, több látogatást tettünk az ELTE „Észbontó-Észbontogató” kísérlet bemutatójára, illetve számtalan kirándulást, természettudományos tábort és üzemlátogatást tartottunk. A „C” modulban pedagógusok számára témanapot és tréningeket tartottunk, illetve előadásokat, pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozókat szerveztünk meg. A „D” modulban korszerű, interaktív táblákat, projektorokat, kivetítőket szereztünk be, valamint kémiai modelleket és mikroszkópokat vásároltunk. A projektben közel 1000 gyermek vett részt. A foglalkozások és az élménydús programok hatására a résztvevő diákok közül többen a középiskolák természettudományos illetve matematika szakirányát választották.

EFOP-3.2.5-17-2017-00016
A támogatás összege: 50.000.000 Ft
A támogatás intenzitása: 100%
A beruházás a Széchenyi 2020 programban az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A megvalósítás időszaka: 2017.09.01-2021. 08.31.