Projekt hírek

2018. április 17. 14:31

EFOP-4.1.2-17-2017-00111

,,Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében-Jászapáti”

2018. április 16. 10:11

AJÁNLATI FELHÍVÁS

1.rész : Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

2.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

2018. március 23. 14:29

A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró összegezés

„A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró összegezés"

2018. március 7. 14:34

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

2018. február 13. 15:06

Cégjavaslat Tankerületi projekthez

JÁSZKISÉR, CSETE BALÁZS általános iskola

JÁSZÁROKSZÁLLÁS, DEÁK FERENC GIMÁZIUM

Jászladány, MóraFerenc általános iskola

2018. február 13. 15:01

AJÁNLATI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 115. § (1) szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

1.rész : Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

2.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

3.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

2018. január 12. 12:06

Sajtóközlemény – Kezdetét vette a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskolában

Uniós és hazai társfinanszírozásból valósul meg a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola épületének energia korszerűsítése valamint a sportpálya befedése.

2018. január 12. 12:05

Sajtóközlemény – Kezdetét vette a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a Kunráth Sándor Általános Iskolában

Uniós és hazai társfinanszírozásból támogatásból valósul meg a Kunráth Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterem és tanterem padozatának cseréje, mellékhelyiségek felújítása, közösségi tér kialakítása utcabútorokkal, futópálya felújítása, energetikai korszerűsítés, nyílászárók cseréje

2018. január 12. 12:00

Sajtóközlemény – Kezdetét vette a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban

Uniós és hazai társfinanszírozásból valósul meg a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése, illetve öltözők, mosdók, iskolaudvar felújítása.

2018. január 12. 11:59

Sajtóközlemény – Kezdetét vette a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium

Uniós és hazai társfinanszírozásból valósul meg a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium épületének energia korszerűsítése.