BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült Jászberényi Tankerületi Központ (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.)  által indított „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018.” tárgyú, a Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerint a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nyílt közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásakor.

Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2018. március 1. 11:00 óra

Az ajánlatok felbontásának helye: TOP-SZAKÉRTŐ Kft., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV/1. szám alatti helyisége

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft. képviseletében dr. Weisz Gyula közbeszerzési tanácsadó a bontási eljárás levezetője.

 

Az eljárás levezetője tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db (három) ajánlat érkezett be, zárt, sértetlen csomagolásban.

 

Jegyzőkönyvvezető rögzíti, hogy az eljáráshoz kapcsolódó becsült érték és rendelkezésre álló anyagi fedezeteket:

1.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

becsült érték: nettó 30.787.402,- Ft + Áfa

anyagi fedezet: nettó 30.787.402,- Ft + Áfa

2.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

becsült érték: nettó 33.133.858,- Ft + Áfa

anyagi fedezet: nettó 33.133.858,- Ft + Áfa

3.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

becsült érték: nettó 55.716.280,- Ft + Áfa

anyagi fedezet: nettó 55.716.280,- Ft + Áfa

       Jegyzőkönyvvezető a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján, a bontási eljárás során ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

Az elhangzottakat követően dr. Weisz Gyula megkezdi a beérkezett ajánlatok felbontását:

1.1.Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:

ZÉTA Constructeur Kft.

Ajánlattevő székhelye:

1033 Budapest, Miklós utca 13. 8.em 42.

 

2.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

33.125.600,- Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

6 hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

+12 hónap

Az ajánlat az előírásoknak megfelelő zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban volt elhelyezve, továbbá az ajánlat tartalmazott magyar nyelven 1 db papír alapú példányt (“eredeti”), mely sérülésmentesen nem bontható kötésben lett benyújtva és 1 db elektronikus (CD/DVD) pdf formátumú példányt.

1.2.Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:

Jászmetál 2000 Kft.

Ajánlattevő székhelye:

5121 Jászjákóhalma, Fő út 107.

 

1.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

67 522 238 Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

12 hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

343 hónap

 

2.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

 

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

41 177 658,- Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

12 hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

343 hónap

 

3.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

90 486 582 Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

12 hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

343 hónap

Az ajánlat az előírásoknak megfelelő zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban volt elhelyezve, továbbá az ajánlat tartalmazott magyar nyelven 1 db papír alapú példányt (“eredeti”), mely sérülésmentesen nem bontható kötésben lett benyújtva és 1 db elektronikus (CD/DVD) pdf formátumú példányt.

1.3.Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:

Jász-Terra Kft.

Ajánlattevő székhelye:

1089 Budapest, Kőris u. 9 II/20

 

1.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

72 468 970 Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

1 hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

1 hónap

 

3.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

106 215 467 Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

1 hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

1 hónap

Az ajánlat az előírásoknak megfelelő zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban volt elhelyezve, továbbá az ajánlat tartalmazott magyar nyelven 1 db papír alapú példányt (“eredeti”), mely sérülésmentesen nem bontható kötésben lett benyújtva és 1 db elektronikus (CD/DVD) pdf formátumú példányt.

Jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy a bontási eljárás befejeződött, tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel azt befejezettnek nyilvánítja.  A jegyzőkönyv lezárva: 11:10 perckor.

A bontási jegyzőkönyv megküldésére a Kbt. 68. § (6) bekezdése irányadó.

k.m.f.

jegyzőkönyvvezető                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

            dr. Weisz Gyula                                                              dr. Jakab Attila