BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Publikálva: 2018. március 7.

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült Jászberényi Tankerületi Központ (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.)  által indított „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018.” tárgyú, a Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerint a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nyílt közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásakor.

Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2018. március 1. 11:00 óra

Az ajánlatok felbontásának helye: TOP-SZAKÉRTŐ Kft., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV/1. szám alatti helyisége

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft. képviseletében dr. Weisz Gyula közbeszerzési tanácsadó a bontási eljárás levezetője.

 

Az eljárás levezetője tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db (három) ajánlat érkezett be, zárt, sértetlen csomagolásban.

 

Jegyzőkönyvvezető rögzíti, hogy az eljáráshoz kapcsolódó becsült érték és rendelkezésre álló anyagi fedezeteket:

1.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

becsült érték: nettó 30.787.402,- Ft + Áfa

anyagi fedezet: nettó 30.787.402,- Ft + Áfa

2.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

becsült érték: nettó 33.133.858,- Ft + Áfa

anyagi fedezet: nettó 33.133.858,- Ft + Áfa

3.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

becsült érték: nettó 55.716.280,- Ft + Áfa

anyagi fedezet: nettó 55.716.280,- Ft + Áfa

       Jegyzőkönyvvezető a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján, a bontási eljárás során ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

Az elhangzottakat követően dr. Weisz Gyula megkezdi a beérkezett ajánlatok felbontását:

1.1.Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:

ZÉTA Constructeur Kft.

Ajánlattevő székhelye:

1033 Budapest, Miklós utca 13. 8.em 42.

 

2.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

33.125.600,- Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

6 hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

+12 hónap

Az ajánlat az előírásoknak megfelelő zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban volt elhelyezve, továbbá az ajánlat tartalmazott magyar nyelven 1 db papír alapú példányt (“eredeti”), mely sérülésmentesen nem bontható kötésben lett benyújtva és 1 db elektronikus (CD/DVD) pdf formátumú példányt.

1.2.Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:

Jászmetál 2000 Kft.

Ajánlattevő székhelye:

5121 Jászjákóhalma, Fő út 107.

 

1.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

67 522 238 Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

12 hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

343 hónap

 

2.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

 

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

41 177 658,- Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

12 hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

343 hónap

 

3.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

90 486 582 Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

12 hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

343 hónap

Az ajánlat az előírásoknak megfelelő zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban volt elhelyezve, továbbá az ajánlat tartalmazott magyar nyelven 1 db papír alapú példányt (“eredeti”), mely sérülésmentesen nem bontható kötésben lett benyújtva és 1 db elektronikus (CD/DVD) pdf formátumú példányt.

1.3.Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:

Jász-Terra Kft.

Ajánlattevő székhelye:

1089 Budapest, Kőris u. 9 II/20

 

1.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

72 468 970 Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

1 hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

1 hónap

 

3.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

106 215 467 Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

1 hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

1 hónap

Az ajánlat az előírásoknak megfelelő zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban volt elhelyezve, továbbá az ajánlat tartalmazott magyar nyelven 1 db papír alapú példányt (“eredeti”), mely sérülésmentesen nem bontható kötésben lett benyújtva és 1 db elektronikus (CD/DVD) pdf formátumú példányt.

Jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy a bontási eljárás befejeződött, tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel azt befejezettnek nyilvánítja.  A jegyzőkönyv lezárva: 11:10 perckor.

A bontási jegyzőkönyv megküldésére a Kbt. 68. § (6) bekezdése irányadó.

k.m.f.

jegyzőkönyvvezető                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

            dr. Weisz Gyula                                                              dr. Jakab Attila

 

Menü

Navigáció