Hírek

2024. március 12. 13:49

Diákok által vezetett kutatások műhelymunkája: tudásbörze

A Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferenciát a Debreceni Tankerületi Központ kétévente hirdeti meg. A Szoboszlói Úti Általános Iskola méltán büszke arra, hogy ez a típusú ismeretszerzés és tudásmegosztás az intézményből nőtte ki magát, immáron országos megrendezésűvé.

2024. március 5. 10:17

Ötcsillagos osztálykirándulás

Egy osztálynyi nyolcadikos indult el ma Törökországba nyertes Erasmus+ pályázatnak köszönhetően. A diákokat 8 pedagógus kísérte el. Eddig ilyen utazásokon csak kis csoportokban volt lehetőség részt venni.

2024. február 28. 8:30

Tájékoztatás a Debreceni Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzetéről - 2024

Tájékoztatás a Debreceni Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzetéről - 2024

2024. február 16. 11:13

A Debreceni Tankerületi Központ hagyományaira építve együttműködik a Debreceni Szakképzési Centrummal

A Debreceni Tankerületi Központ hagyományaira építve együttműködik a Debreceni Szakképzési Centrummal.
Célunk a pályaválasztás támogatásával a továbbtanulni szándékozó diákok, szüleik, az érintett pedagógusok és igazgatók átfogó képet kapjanak Debrecen Megyei Jogú Város területén működő, különböző fenntartású középiskolák képzési kínálatáról.
A DSZC és a Tankerület kéz a kézen demonstrálja Debrecen iskolaváros erejét - megkönnyítjük az általános iskolai tanulmányok után történő szakképzésbe lépést is.

2024. február 7. 9:23

Igazgatói munkaértekezlet

Igazgatói munkaértekezlet Dr. Széles Diána alpolgármester asszony és Dr. Papp Csaba DAEFI igazgató úr részvételével. Az értekezlet témája a Debreceni Tankerületi Központ aktuális feladatai, érintve a Mozdulj Debrecen! programot is.

2024. január 30. 14:02

Tájékoztató a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő debreceni általános iskolákba történő jelentkezésről

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. Az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

2023. december 22. 8:58

A Debreceni Tankerületi Központ 2023. december 19-én tartotta a Tankerületi Tanácsának alakuló ülését.

Az eseményen a Tankerületi Tanács tagjai átvették megbízólevelüket Türk László igazgató úrtól.
Ezen kívül a Tanács elfogadta az ügyrendjét és megismerte a Debreceni Tankerületi Központ Antiszegregációs Munkacsoportjának 2018-2023-ig terjedő beszámolóját.

2023. december 22. 7:56

Új vezető a Debreceni Tankerületi Központ élén

„Megőrizve továbbfejleszteni: ami eddig jól bevált gyakorlat volt az intézményekben, azt tovább kell folytatni, ahol javításra illetve fejlesztésre van szükség ott változtatni kell.”

2023. november 21. 10:07

A Debreceni Tankerületi Központ konferenciát szervezett az „Inkluzív oktatás-nevelés jelene és jövővője” címmel

A Debreceni Tankerületi Központ egykori igazgatójának, Pappné Gyulai Katalinnak a kezdeményezésére indult el az inkluzív nevelés-oktatás bevezetése Debrecenben. Ebben a témában a Debreceni Tankerületi Központ 2023. november 17-én a Kölcsey Központban konferenciát szervezett, melynek keretében a témában hiteles szakemberek tartottak előadást.

2023. november 21. 9:59

228 laptopot osztottak ki a Debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban

A Klebelsberg Központ RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosító számú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” elnevezésű projektben a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott Tóth Árpád Gimnáziumban 2023. november 17-én 228 db laptop osztottak ki 7. és 10. évfolyamos tanulóknak.