Hírek

2024. január 30. 14:02

Tájékoztató a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő debreceni általános iskolákba történő jelentkezésről

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. Az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

2023. december 22. 8:58

A Debreceni Tankerületi Központ 2023. december 19-én tartotta a Tankerületi Tanácsának alakuló ülését.

Az eseményen a Tankerületi Tanács tagjai átvették megbízólevelüket Türk László igazgató úrtól.
Ezen kívül a Tanács elfogadta az ügyrendjét és megismerte a Debreceni Tankerületi Központ Antiszegregációs Munkacsoportjának 2018-2023-ig terjedő beszámolóját.

2023. december 22. 7:56

Új vezető a Debreceni Tankerületi Központ élén

„Megőrizve továbbfejleszteni: ami eddig jól bevált gyakorlat volt az intézményekben, azt tovább kell folytatni, ahol javításra illetve fejlesztésre van szükség ott változtatni kell.”

2023. november 21. 10:07

A Debreceni Tankerületi Központ konferenciát szervezett az „Inkluzív oktatás-nevelés jelene és jövővője” címmel

A Debreceni Tankerületi Központ egykori igazgatójának, Pappné Gyulai Katalinnak a kezdeményezésére indult el az inkluzív nevelés-oktatás bevezetése Debrecenben. Ebben a témában a Debreceni Tankerületi Központ 2023. november 17-én a Kölcsey Központban konferenciát szervezett, melynek keretében a témában hiteles szakemberek tartottak előadást.

2023. november 21. 9:59

228 laptopot osztottak ki a Debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban

A Klebelsberg Központ RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosító számú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” elnevezésű projektben a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott Tóth Árpád Gimnáziumban 2023. november 17-én 228 db laptop osztottak ki 7. és 10. évfolyamos tanulóknak.

2023. november 20. 8:44

Több mint 170 laptopot osztottak ki a Debreceni tankerületi Központ által fenntartott Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban

A Klebelsberg Központ RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosító számú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” elnevezésű projektben a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban 2023. november 15-én 172 db laptopot osztottunk ki.

2023. november 3. 9:46

Nemzetközi Fair Play Díjas munkatárs a Debreceni Tankerületi Központban

Munkatársunk, Paksi Marianna 7 napon keresztül vett részt biztonsági önkéntesként az idei atlétika világbajnokságon, ahol a beléptetésnél és a lelátón segített az odaérkező nézőknek, sportolóknak, csapattagoknak.

2023. október 29. 8:00

Igazgatói pályázati kiírás

Álláspályázat

2023. október 26. 10:02

Suliválasztó SuliFórum

A Debreceni Tankerületi Központ 2023. október 25.(szerda) és 2023. október 26-án (csütörtök) tartja a Suliválasztó Sulifórum elnevezésű pályaorientációs programot a debreceni Fórum Bevásárló Központban. A tankerület által fenntartott középfokú köznevelési intézmények hagyományosan minden évben megrendezik a Fórum Bevásárló Központban a Suliválasztó Sulifórum elnevezésű programot, ahol diákok segítenek diákoknak a pályaválasztásban. Az eseményt sajtótájékoztató nyitja meg.

2023. október 20. 10:02

Erőszakmentes Önvédelem a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott intézményekben

A Debreceni Tankerületi Központ számára kiemelten fontos a diákok testi, lelki és mentális állapotának jóléte, biztonsága, ezért a tankerület a mindennapi kihívásokhoz és az egyének személyes igényeihez igazodva új képzési lehetőséget kínált fel olyan pedagógusok részére, akik az elsajátított ismereteiket tudásmegosztás révén „tovább viszik” intézményeikbe.