Hírek

2018. április 27. 14:19

Iskolatej

Iskolatej 2018

2017. március 2. 15:00

Általános iskolákba történő jelentkezés és beiratkozás

A hír tájékoztatást nyújt a 2017-2018-as tanévre vonatkozóan az általános iskolába jelentkezéssel és beiratkozással kapcsolatos információkról. Tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz az iskolai körzetekre és a beiratkozások időpontjára vonatkozóan.

10 éves „a debreceni példa” című tehetséggondozó program

10 éves „a debreceni példa” néven ismertté vált komplex tehetségfejlesztő program, amelynek megvalósítása Debrecen valamennyi állami fenntartású köznevelési intézményére kiterjed. A tehetséggondozó program célja a tehetségígéretek, kiemelten az alulteljesítő tehetségígéretek felismerése, azonosítása és komplex, teljes személyiséget érintő fejlesztése. A fenntartó Debreceni Tankerületi Központ a jubileumi év kapcsán egy nagyszabású programsorozatot valósított meg, amelynek célcsoportjai az általános iskolások, a középiskolás diákok, a tehetséggondozással foglalkozó pedagógusok, a tankerületi központok vezetői, a pedagógiai szakszolgálatok munkatársai és a tehetséggondozó szakemberek.

Iskolagyümölcs

Iskolagyümölcs 2018

Iskolagyümölcs

Iskolagyümölcs és iskolazöldség beszerzése a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények részére

EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban rendezett projektzáró sajtótájékoztatón jelentette be, hogy befejeződtek a Széchenyi 2020 program EFOP-4.1.3-17 konstrukció keretében az infrastrukturális fejlesztések, felújítási munkálatok és eszközbeszerzések a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. A sajtótájékoztatón részt vett Dr. Pósán László országgyűlési képviselő, a parlament kulturális bizottságának elnöke és Kalmár Péter az intézmény vezetője.

Általános iskolai beiratkozás - e-ügyintézés

A Debreceni Tankerületi Központ, mint állami fenntartó és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint önkormányzati intézményfenntartó együttműködik a beiskolázás eredményes megszervezésében és lebonyolításában.
Pappné Gyulai Katalin a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója és Komolay Szabolcs, Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere sajtótájékoztatón nyújtottak tájékoztatást a beiskolázás soron következő feladatáról a 2019. április 11 – 12-én megvalósuló beiratkozásról. A sajtótájékoztatón részt vett Türk László, az Ady Endre Gimnázium intézményvezetője.