I. Szervezeti, személyzeti adatok:

1. A közfeladatot ellátó szerv
Hivatalos neve: Pécsi Tankerületi Központ
Székhelye: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Postai címe: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Telefonszáma: +36 (72) 795 209; 30/786-6923
Elektronikus levélcíme: QDyfARNUKYD3M4McGVjc0Bray5nb3YuaHU=
Honlapja: https://kk.gov.hu/pecs

Törzskönyvi alapadatok

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Alapító Okirat

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai
Irányító / felügyelet: 309271 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA (1054 Budapest, Akadémia utca 3)
Középirányító: 799656 KLEBELSBERG KÖZPONT (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46)
Alapítói jog gyakorlója: 736239 KORMÁNY (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3)

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Létszám adatok

Összesített tanulói létszám (fő)
2019. október 1. tényleges 17354
számított 19701
A tankerületi központ dolgozói létszáma 49

III. Gazdálkodási adatok

Költségvetések:
2020 Elemi Költségvetés
2019 Elemi Költségvetés
2018 Elemi Költségvetés
2017 Elemi Költségvetés

Beszámolók:
2019 Éves Költségvetési beszámoló
2018 Éves Költségvetési beszámoló
2017 Éves Költségvetési beszámoló

Közbeszerzési tervek:
2020. évi Közbeszerzési terv
2019. évi Közbeszerzési terv
2018. évi Közbeszerzési terv
2017. évi Közbeszerzési terv

Egyéb
2020. évi Belső ellenőrzési munkaterv
2019. évi Belső ellenőrzési munkaterv
Nettó 5 Millió Forintot meghaladó szerződések
Pályázatok - összefoglalóAdatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi tisztviselő
dr. Balajthy Dóra
72/795-208
email: audkyLeUJthsAJHs4rTNhZG9yYS5iYWxhanRoeUBray5nb3YuaHU=