Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok:

1. A közfeladatot ellátó szerv
Hivatalos neve: Pécsi Tankerületi Központ
Székhelye: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Postai címe: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Telefonszáma: +36 (72) 795 209; 30/786-6923
Elektronikus levélcíme: yKHZbWgorPWIrCfhIK33NMcGVjc0Bray5nb3YuaHU=
Honlapja: https://kk.gov.hu/pecs
Ügyfélszolgálat elérhetősége: Ügyfélszolgálat
TÖRZSKÖNYVI ALAPADATOK
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835354
Elnevezés: PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835358-2-02
KSH statisztikai számjel: 15835358-8412-312-02
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361251
Vezető: Tóth László Ákos tankerületi igazgató
Kinevezés kezdete: 2022.09.01.
Fejezet: XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
- Szervezeti felépítés ábra
- Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
TANKERÜLETI IGAZGATÓ Tóth László Ákos SPHlKGpCjdez8zmm5W5kGcGVjc0Bray5nb3YuaHU= 72/795-209
GAZDASÁGI VEZETŐ Keinauff Kármen sEBeVmJVjAZqix4rZ0Wa2FybWVuLmtlaW5hdWZmQGtrLmdvdi5odQ== 72/795-215
SZAKMAI VEZETŐ Király Istvánné abKSZEdEOPeAi7MTlzMZJaXN0dmFubmUua2lyYWx5QGtrLmdvdi5odQ== 72/795-207
Gazdálkodási, Pályázati és Üzemeltetési Főosztály Madarászné Körmendi Ilona főosztályvezető PeHtr92ryD2r3ZDaWxvbmEua29ybWVuZGkubWFkYXJhc3puZTJAa2suZ292Lmh1 72/795-216
Gazdálkodási és Pályázati Osztály Varga Zsolt Sándor lNVVniuo7yZzyZOTc2FuZG9yLnpzb2x0LnZhcmdhQGtrLmdvdi5odQ== 72/795-205
Üzemeltetési Osztály Löffler Norbert osztályvezető spQXwyeSl2zZbm9yYmVydC5sb2ZmbGVyQGtrLmdvdi5odQ== 72/795-257
Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály dr. Pollák V. Réka főosztályvezető CDQlePivldbumFB7ZQmYc2kcmVrYS5wb2xsYWtAa2suZ292Lmh1 72/795-208
Köznevelési és Jogi Osztály Kárpáti Piroska osztályvezető pGMaG4cDOZcGlyb3NrYS5rYXJwYXRpQGtrLmdvdi5odQ== 72/795-238
Humánpolitikai Osztály Dr. Gáspár Jenő osztályvezető OTDy8WJrYOmTMamVuby5nYXNwYXJAa2suZ292Lmh1 72/795-235
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Ügyfélkapcsolati vezető neve elérhetősége:
Király Istvánné +36 (72) 795-207 IOcUefQQuw6lFZ5EGaXN0dmFubmUua2lyYWx5QGtrLmdvdi5odQ==
Ügyfélfogadási rend
Hétfő: 9:00-12:00 13:00-15:00
Kedd: 9:00-12:00 13:00-15:00
Szerda: 9:00-12:00 13:00-15:00
Csütörtök: 9:00-12:00 13:00-15:00
Péntek: - -
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai (honlapja) (archív)
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai  (archív)
Irányító / felügyelet: 311607 BELÜGYMINISZTÉRIUM (1051 Budapest, József Attila utca 2-4)
Középirányító: 799656 KLEBELSBERG KÖZPONT (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46)
Alapítói jog gyakorlója: 736239 KORMÁNY (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3)

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
- Alapító Okirat (archív);
- TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁS ADATAI (Magyar Államkincstár); Törzskönyvi kivonat
- Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)
- Működést meghatározó jogszabályok
- Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat
- A Pécsi Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának ügyrendje
- Antiszegregációs munkacsoport ügyrendje
- Integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos eljárásrend szabályzata
- Tájékoztató - A Szervezeti integritás megőrzéséről
- Szabályzat - A szervezeti integritást sértő események kezelésenek eljárásrendjéről, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről
- Térítési díj és Tandíj Szabályzat (2020)
- A Pécsi Tankerületi Központ közfeladatai
4. Szakértői vizsgálathoz kacsolódó hatóságik ügyek
6. Nyilvántartások, adatbázisok
Oktatási Intézmények adatbázisa-KIR intézménykereső
10. Hirdetmények, közlemények
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Intézmény Eredmény Indokolás
Archív
Intézményvezetői pályázat Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola lezárt eredményes
Intézményvezetői pályázat Pécsi Janus Pannonius Gimnázium lezárt eredményes
Intézményvezetői pályázat Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium lezárt eredményes
Intézményvezetői pályázat Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és Kollégium lezárt eredményes
Főigazgatói pályázat Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat lezárt eredményes
Intézményvezetői pályázat Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola lezárt eredményes
Intézményvezetői pályázat Egyházaskozár-Bikali Általános Iskola lezárt eredményes
Intézményvezetői pályázat Berkesdi Fekete István Általános Iskola lezárt eredményes
Intézményvezetői pályázat Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola lezárt eredményes
Intézményvezetői pályázat Pécsi Hajnóczy József Kollégium lezárt eredményes
Intézményvezetői pályázat Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium lezárt eredménytelen
Intézményvezetői pályázat Pellérdi Általános Iskola lezárt eredményes
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
- Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
KSH: Beruházások összetétele 2021;
KSH Környezetvédelmi beruházások:2022; 2021;
KSH Éves beruházásstatisztika: 2022; 2021;
Beruházásstatisztikai jelentés: 2023-II; 2023-I; 2022-IV; 2022_III.; 2022_II.; 2022_I.; 2021_IV.;
OSAP munkaügyi éves jelentés: 2021
Projektek
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás
NAIH adatlap 2023 NAIH Adatlap 2022       NAIH Adatlap 2021
Összesített tanulói létszámadatok (fő) október 1-jei statisztika alapján
2022 tényleges 17110
számított 19601
2021 tényleges 17290
számított 19770
2020 tényleges 17440
számított 19690
2019 tényleges 17354
számított 19701
2018 tényleges 17319
számított 19143
A tankerületi központ dolgozói létszáma 48

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
A szerv éves költségvetése: 2024; 2023, 2022, 2021, 2020-1, 2020-2, 2019, 2018, 2017
Költségvetési beszámolók: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése
2023. IV. negyedév; 2023. III. negyedév; 2023. II. negyedév; 2023. I. negyedév; 2022. IV. negyedév; 2022. III. negyedév; 2022. II. negyedév; 2022. I. negyedév; 2021. IV. negyedév;
4. Az 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája:
2023; 2022, 2021; 2020, 2019, 2018,
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Pályázatok - összefoglaló; Pályázatok - összefoglaló (archív)
Projektek
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Éves közbeszerzési tervek: 2024; 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,
ÖSSZEGZÉSEK: 2023; 2022
Közbeszerzései adatbázis Közbeszerzések szerződései
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Belső Ellenőrzési munkatervek:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019,


ADOMÁNYOK
A Pécsi Tankerület által elfogadott 50.000 forintnál nagyobb értékű adományok a 2023. évben – a 16/2023. (VI.9.) BM utasítás szerint.

Adatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi tisztviselő
dr. Pollák V. Réka
72/795-208
email: ZBiylYwGJAVNPtltdf2mFcmVrYS5wb2xsYWtAa2suZ292Lmh1

Integritási tanácsadó neve és elérhetősége:

Integritási feladatokra kijelölt személy
dr. Fenyősi László
tel: 72/795-217
email: uTWczlAOVFSAYBHDYN2ZYYmVqZWxlbnRlcy5wZWNzaXRrQGtrLmdvdi5odQ==

Menü

Navigáció