• Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok:

1. A közfeladatot ellátó szerv
Hivatalos neve: Pécsi Tankerületi Központ
Székhelye: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Postai címe: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Telefonszáma: +36 (72) 795 209; 30/786-6923
Elektronikus levélcíme: oiOoHypTGnKmfMZPC6MmNIZQcGVjc0Bray5nb3YuaHU=
Honlapja: https://kk.gov.hu/pecs
Ügyfélszolgálat elérhetősége: Ügyfélszolgálat
TÖRZSKÖNYVI ALAPADATOK
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835354
Elnevezés: PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835358-2-02
KSH statisztikai számjel: 15835358-8412-312-02
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361251
Vezető: Tóth László Ákos tankerületi igazgató
Kinevezés kezdete: 2022.09.01.
Fejezet: XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
- Szervezeti felépítés ábra
- Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
TANKERÜLETI IGAZGATÓ Tóth László Ákos SUQBKkKv2iMcGVjc0Bray5nb3YuaHU= 72/795-209
GAZDASÁGI VEZETŐ Keinauff Kármen PoxNqX5kjMmYa2FybWVuLmtlaW5hdWZmQGtrLmdvdi5odQ== 72/795-215
SZAKMAI VEZETŐ Király Istvánné GEmJMKYrHdxrsZf54N2WZaXN0dmFubmUua2lyYWx5QGtrLmdvdi5odQ== 72/795-207
Gazdálkodási, Pályázati és Üzemeltetési Főosztály Madarászné Körmendi Ilona főosztályvezető KzmeUVN5F0cYQaWxvbmEua29ybWVuZGkubWFkYXJhc3puZTJAa2suZ292Lmh1 72/795-216
Gazdálkodási és Pályázati Osztály Varga Zsolt Sándor CiGsPPGyxVayUvkCn4NN44c2FuZG9yLnpzb2x0LnZhcmdhQGtrLmdvdi5odQ== 72/795-205
Üzemeltetési Osztály Löffler Norbert osztályvezető mXbjNltFKLEQgyuRQc4jNNcbm9yYmVydC5sb2ZmbGVyQGtrLmdvdi5odQ== 72/795-257
Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály dr. Pollák V. Réka főosztályvezető WjthMpAzxvTPrqZVR92YJIcEjThcmVrYS5wb2xsYWtAa2suZ292Lmh1 72/795-208
Köznevelési és Jogi Osztály Kárpáti Piroska osztályvezető OruUZCLG7ZI2jdNNcGlyb3NrYS5rYXJwYXRpQGtrLmdvdi5odQ== 72/795-238
Humánpolitikai Osztály Dr. Gáspár Jenő osztályvezető vMFJRvIrt9wIMrzMIY2amVuby5nYXNwYXJAa2suZ292Lmh1 72/795-235
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Ügyfélkapcsolati vezető neve elérhetősége:
Király Istvánné +36 (72) 795-207 GxHsdFXzK3022aXN0dmFubmUua2lyYWx5QGtrLmdvdi5odQ==
Ügyfélfogadási rend
Hétfő: 9:00-12:00 13:00-15:00
Kedd: 9:00-12:00 13:00-15:00
Szerda: 9:00-12:00 13:00-15:00
Csütörtök: 9:00-12:00 13:00-15:00
Péntek: - -
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai (honlapja) (archív)
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai  (archív)
Irányító / felügyelet: 311607 BELÜGYMINISZTÉRIUM (1051 Budapest, József Attila utca 2-4)
Középirányító: 799656 KLEBELSBERG KÖZPONT (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46)
Alapítói jog gyakorlója: 736239 KORMÁNY (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3)

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
- Alapító Okirat (archív);
- TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁS ADATAI (Magyar Államkincstár); Törzskönyvi kivonat
- Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)
- Működést meghatározó jogszabályok
- Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat
- A Pécsi Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának ügyrendje
- Antiszegregációs munkacsoport ügyrendje
- Integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos eljárásrend szabályzata
- Tájékoztató - A Szervezeti integritás megőrzéséről
- Szabályzat - A szervezeti integritást sértő események kezelésenek eljárásrendjéről, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről
- Térítési díj és Tandíj Szabályzat (2020)
- A Pécsi Tankerületi Központ közfeladatai
4. Szakértői vizsgálathoz kacsolódó hatóságik ügyek
6. Nyilvántartások, adatbázisok
Oktatási Intézmények adatbázisa-KIR intézménykereső
10. Hirdetmények, közlemények
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Intézmény Eredmény Indokolás
Intézményvezetői pályázat Bogádi Dr. Berze Nagy János Általános Iskola kiírt -
Intézményvezetői pályázat Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kiírt -
Intézményvezetői pályázat Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kiírt -
Intézményvezetői pályázat Szilvási Általános Iskola kiírt -
Intézményvezetői pályázat Kenderföld-Somági Általános Iskola kiírt -
Archív
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
- Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
KSH: Beruházások összetétele 2021;
KSH Környezetvédelmi beruházások:2022; 2021;
KSH Éves beruházásstatisztika: 2022; 2021;
Beruházásstatisztikai jelentés: 2023-II; 2023-I; 2022-IV; 2022_III.; 2022_II.; 2022_I.; 2021_IV.;
OSAP munkaügyi éves jelentés: 2021
Projektek
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás
NAIH adatlap 2023 NAIH Adatlap 2022       NAIH Adatlap 2021
Összesített tanulói létszámadatok (fő) október 1-jei statisztika alapján
2022 tényleges 17110
számított 19601
2021 tényleges 17290
számított 19770
2020 tényleges 17440
számított 19690
2019 tényleges 17354
számított 19701
2018 tényleges 17319
számított 19143
A tankerületi központ dolgozói létszáma 48

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
A szerv éves költségvetése: 2024; 2023, 2022, 2021, 2020-1, 2020-2, 2019, 2018, 2017
Költségvetési beszámolók: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése
2023. IV. negyedév; 2023. III. negyedév; 2023. II. negyedév; 2023. I. negyedév; 2022. IV. negyedév; 2022. III. negyedév; 2022. II. negyedév; 2022. I. negyedév; 2021. IV. negyedév;
4. Az 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája:
2023; 2022, 2021; 2020, 2019, 2018,
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Pályázatok - összefoglaló; Pályázatok - összefoglaló (archív)
Projektek
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Éves közbeszerzési tervek: 2024; 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,
ÖSSZEGZÉSEK: 2023; 2022
Közbeszerzései adatbázis Közbeszerzések szerződései
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Belső Ellenőrzési munkatervek:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019,


  • Egyedi közzétételi lista

ADOMÁNYOK
A Pécsi Tankerület által elfogadott 50.000 forintnál nagyobb értékű adományok a 2023. évben – a 16/2023. (VI.9.) BM utasítás szerint.

Adatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi tisztviselő
dr. Pollák V. Réka
72/795-208
email: daOKBNaspQdl2iicmVrYS5wb2xsYWtAa2suZ292Lmh1

Integritási tanácsadó neve és elérhetősége:

Integritási feladatokra kijelölt személy
dr. Fenyősi László
tel: 72/795-217
email: udAg3ZZcYmVqZWxlbnRlcy5wZWNzaXRrQGtrLmdvdi5odQ==