Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok:

1. A közfeladatot ellátó szerv
Hivatalos neve: Pécsi Tankerületi Központ
Székhelye: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Postai címe: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Telefonszáma: +36 (72) 795 209; 30/786-6923
Elektronikus levélcíme: vCamB9jNUBhMWIwcGVjc0Bray5nb3YuaHU=
Honlapja: https://kk.gov.hu/pecs
Ügyfélszolgálat elérhetősége: Ügyfélszolgálat
TÖRZSKÖNYVI ALAPADATOK
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835354
Elnevezés: PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835358-2-02
KSH statisztikai számjel: 15835358-8412-312-02
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361251
Vezető: Tóth László Ákos tankerületi igazgató
Kinevezés kezdete: 2022.09.01.
Fejezet: XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
- Szervezeti felépítés ábra
- Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai (honlapja)
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai
Irányító / felügyelet: 311607 BELÜGYMINISZTÉRIUM (1051 Budapest, József Attila utca 2-4)
Középirányító: 799656 KLEBELSBERG KÖZPONT (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46)
Alapítói jog gyakorlója: 736239 KORMÁNY (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3)

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
- Alapító Okirat
- TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁS ADATAI (Magyar Államkincstár)
- Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)
- Működést meghatározó jogszabályok
- Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat
- A Pécsi Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának ügyrendje
- Antiszegregációs munkacsoport ügyrendje
- Integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos eljárásrend szabályzata
- A Szervezeti integritás megőrzéséről
- A szervezeti integritást sértő események kezelésenek szabályzata
- Térítési díj és Tandíj Szabályzat (2020)
- A Pécsi Tankerületi Központ közfeladatai
4. Szakértői vizsgálathoz kacsolódó hatóságik ügyek
6. Nyilvántartások, adatbázisok
10. Hirdetmények, közlemények
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
- Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
KSH: Beruházások összetétele 2021; KSH Környezetvédelmi beruházások: 2021; KSH Éves beruházásstatisztika: 2021;
Beruházásstatisztikai jelentés: 2022_III.; 2022_II.; 2022_I.; 2021_IV.;
OSAP munkaügyi éves jelentés: 2021
Projektek
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás
NAIH Adatlap 2021
Összesített tanulói létszámadatok (fő) október 1-jei statisztika alapján
2021 tényleges 17290
számított 19770
2020 tényleges 17440
számított 19690
2019 tényleges 17354
számított 19701
2018 tényleges 17319
számított 19143
A tankerületi központ dolgozói létszáma 58

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
A szerv éves költségvetése: 2022, 2021, 2020-1, 2020-2, 2019, 2018, 2017
Költségvetési beszámolók: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése
2022. III. negyedév; 2022. II. negyedév; 2022. I. negyedév; 2021. IV. negyedév;
4. Az 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája:
2022, 2020, 2019, 2018,
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Pályázatok - összefoglaló
Projektek
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Éves közbeszerzési tervek: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017,
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Belső Ellenőrzési munkatervek:
2022, 2020, 2019,


Adatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi tisztviselő
dr. Pollák V. Réka
72/795-208
email: LAtjwzlPQXQNwmRc4ZIWGcmVrYS5wb2xsYWtAa2suZ292Lmh1

Integritási tanácsadó neve és elérhetősége:

Integritási tanácsadó
Kis-Pongrácz Tamás
+36 30 792 09 29
email: tNKbIIySEkQixCSk7FZNd2JNdGFtYXMua2lzQGtrLmdvdi5odQ==

Menü

Navigáció