1. Szervezeti, személyzeti adatok

1. 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elnevezés

TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely

2800 Tatabánya, Győri út 29.

Postai címe

2800 Tatabánya, Győri út 29.

Telefonszám

+36 (34) 795 227

Telefaxszám

-

E-mail

BLTRrBTsk85DYYMmZ4dGF0YWJhbnlhQGtrLmdvdi5odQ==

Elektronikus levelezési címe

RgmzRUmSJGOAMCc3EMldGF0YWJhbnlhQGtrLmdvdi5odQ==

Honlap

kk.gov.hu/tatabanya

Ügyfélfogadási rend

Hétfő                                         12.30–16.00

Szerda                                      08.30–16.00

Csütörtök                                 08.30–12.30


1. 1. 2. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek feladatai

Szervezeti ábra: A Tatabányai Tankerületi Központ SzMSz-nek 1. sz. melléklete tartalmazza

Szervezeti egységek feladatai (A Tatabányai Tankerületi Központ SzMSz-nek VI. fejezete tartalmazza)

1. 1. 3. A Szerv vezetői 

1. 2. A felügyelt költségvetési szervek - 2023. október 31.

1. 2. 1. KIR intézménykereső

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírja, hogy a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett intézménytörzs tartalmazza a köznevelési intézmények, továbbá azok fenntartóinak közérdekű és közérdekből nyilvános adatait.

1. 2. 2. Az Általános iskolák felvételi körzetei és a Komárom-Esztergom Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat működési körzete

2024/2025. tanév:

1. 2. 3. A Tatabányai Tankerületi Központ Deszegregációs intézkedési terve

1. 3. Gazdálkodó szervezetek

  • nem releváns
1. 4. A szerv által alapított közalapítványok
  • nem releváns
1. 5. Alapított lapok
  • nem releváns

1. 7. Költségvetési szervek

  • nem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


2. 1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Törzskönyvi alapadatok

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

835518

Elnevezés:

TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

2800 Tatabánya, Győri út 29.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15835516-2-11

KSH statisztikai számjel:

15835516-8412-312-11

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

361562

Vezető:

Vereckei Judit

Kinevezés kezdete:

2016.11.30.2.1.1. A Tatabányai Tankerületi Központ alapító és módosító okiratai

Okirat típusa

Aláírási dátuma

Hatályosulási dátuma

Bejegyzési dátuma

Okirat azonosítója

 

Alapító okirat

2024.02.06.

2024.02.06.

2024.02.06.

A-293-1/2024

Megtekint

Alapító okirat

2023.12.18.

2024.01.01.

2023.12.18.

A-293-4/2023

Megtekint

Módosító okirat

2023.12.06.

2024.01.01.

2023.12.18.

A-293-4/2023/M

Megtekint

Alapító okirat

2023.08.09.

2023.09.01.

2023.08.09.

A-293-3/2023 

Megtekint

Módosító okirat

2023.08.03.

2023.09.01.

2023.08.09.

A-293-3/2023/M 

Megtekint

Alapító okirat

2022.08.31.

2022.09.01.

2022.08.31.

A-293-2/2022 

Megtekint

Módosító okirat

2022.08.30.

2022.09.01.

2022.08.31.

A-293-2/2022/M 

Megtekint

Alapító okirat

2022.08.05.

2022.05.25.

2022.08.05.

A-293-1/2022 

Megtekint

Módosító okirat

2022.07.28.

2022.05.25.

2022.08.05.

A-293-1/2022/M 

Megtekint

Alapító okirat

2021.08.27.

2021.09.01.

2021.08.27.

II/6026-1/2021/PKF 

Megtekint

Módosító okirat

2021.08.16.

2021.09.01.

2021.08.27.

II/6026/2021/PKF 

Megtekint

Alapító okirat

2020.08.27.

2020.09.01.

2020.08.27.

II/7183-1/2020/PKF 

Megtekint

Módosító okirat

2020.08.12.

2020.09.01.

2020.08.27.

II/7183/2020/PKF 

Megtekint

Alapító okirat

2020.05.18.

2020.04.01.

2020.05.18.

II/4123-1/2020/PKF 

Megtekint

Módosító okirat

2020.05.11.

2020.04.01.

2020.05.18.

II/4123/2020/PKF 

Megtekint

Alapító okirat

2019.08.26.

2019.09.01.

2019.08.26.

31739-2/2019/PKF 

Megtekint

Módosító okirat

2019.08.14.

2019.09.01.

2019.08.26.

31739-1/2019/PKF 

Megtekint

Alapító okirat

2018.08.28.

2018.09.01.

2018.08.28.

37563/2018. 

Megtekint

Módosító okirat

2018.08.24.

2018.09.01.

2018.08.28.

37563-1/2018. 

Megtekint

Alapító okirat

2018.07.30.

2018.07.01.

2018.07.30.

29363/2018 

Megtekint

Módosító okirat

2018.07.05.

2018.07.01.

2018.07.30.

29363-1/2018 

Megtekint

Alapító okirat

2017.08.25.

2017.09.01.

2017.08.25.

42163/2017 

Megtekint

Módosító okirat

2017.08.18.

2017.09.01.

2017.08.25.

42163-1/2017 

Megtekint

Alapító okirat

2016.12.27.

2017.01.01.

2016.12.29.

61851/2016 

Megtekint

Módosító okirat

2016.12.21.

2017.01.01.

2016.12.29.

61851-1/2016 

Megtekint

Alapító okirat

2016.11.14.

2016.11.30.

2016.11.29.

52340/2016 

Megtekint


2. 1. 2Az alaptevékenységet, feladatot és hatáskört meghatározó jogszabályok

2. 1. 3. Szervezeti és Működési szabályzat

2. 1. 4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Tatabányai Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

2. 2. Hatósági ügyek intézésének rendje

2. 3. Közszolgáltatások 

2. 4. A szerv nyilvántartásai

2. 5. Nyílvános kiadványok

A Tatabányai Tankerületi Központ nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal
2. 6. Döntéshozatal ülések

nem releváns

2. 7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

nem releváns

2. 9. Hirdetmények

2. 9. 1. Álláslehetőségek

2. 10. Közérdekű adatok igénylése

2. 10. 1. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje


2. 10. 2. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:

Tankerületi igazgató

2. 10. 3. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
Tatabányai Tankerületi Központ
2800 Tatabánya, Győri út 29.
06 (34) 795-227

2. 10. 4.  A Tatabányai Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei

Adatvédelmi tisztviselő neve:

dr. Lórodi László

Reé Consulting Nonprofit Kft.

Levelezési cím:

8000 Székesfehérvár, Várkörút 4. II./26.

A borítékon fel kell tüntetni: adatvédelmi tisztviselő SK felbontásra!

E-mail cím:

yZTDgFv3IYzZHBvQHJlZWNvbnN1bHRpbmcuZXU=

2. 10. 5. A Tatabányai Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás:

Tatabányai Tankerületi Központ 2023. évi NAIH adatszolgáltatás

Tatabányai Tankerületi Központ 2022. évi NAIH adatszolgáltatás

2. 10. 6.  Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó feltételek és szerződések

nem releváns 

2. 11. Közzétételi listák

A Tatabányai Tankerületi Központra nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista

3. Gazdálkodási adatok


3. 1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3. 1. 1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés

3. 1. 2. A működés eredményessége, teljesítmény


3. 1. 3. Működéssel kapcsolatos statisztikai adatok

3. 2. Költségvetések, beszámolók

3. 2. 1. Éves költségvetések

3. 2. 2. Éves költségvetési beszámolók

3. 3. Működés

3. 3. 1. A foglalkoztatottak létszáma és juttatásai


3. 3. 2. Támogatások

A  Tatabányai Tankerületi Központ által nem került sor az Áht. szerinti, ellenérték nélküli támogatás kifizetésére

3. 3. 3. Ötmillió forintot elérő értékű szerződések

3. 3. 4 Koncessziók

nem releváns

3. 3. 5. Egyéb, ötmillió forintot elérő kifizetések nem alapfeladatok ellátására 

nem releváns

3. 3. 6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos adatok

Az Oroszlányi József Attila Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

3. 3. 7. Közbeszerzési tervek:

4. További közérdekű adatok

A Tatabányai Tankerületi Központ integritás tanácsadója és elérhetősége

A Tatabányai Tankerületi Központ 1/2023. (I.17.) számú szabályzata a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

    A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

    Az adatok az alábbi linken érhetőek el:

6. Archívum