Tájékoztatás a külföldi tanulmányok hazai folytatásáról, illetve a külföldiek hazai tanulmányaival kapcsolatban

A külföldi tanulmányok hazai folytatásáról, illetve a külföldiek hazai tanulmányaival kapcsolatban – 2020. február 6-án hatályban lévő jogszabályokat alapul véve – tájékoztató készült.
Jelen tájékoztató segítséget kíván nyújtani a külföldről hazatérő magyar és nem magyar tanköteles állampolgárok tanulmányainak hazai köznevelési intézményben történő folytatásához. A Klebelsberg Központ és az állami iskolafenntartó tankerületi központok mindent megtesznek a külföldről hazatérő magyar diákok sikeres integrációja érdekében. Kiemelten fontos számunkra, hogy mind a magyar állampolgárságú, mind az azzal nem rendelkező, de magyar anyanyelvű, vagy magyar gyökerekkel rendelkező, hazatelepült gyermekek, fiatalok a lehető legteljesebb körű támogatást kapják meg a hazai iskolarendszertől. A mellékletben szereplő tájékoztatóban tételesen szerepelnek az egyes esetek, a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb tudnivalók, valamint az irányadó jogi rendelkezések. A magyar jogszabályok lehetőséget adnak a kinti tanulmányok elismerésére, az ezzel kapcsolatos információk is megtalálhatóak a dokumentumban. Fontosnak tartjuk azonban, hogy legyen lehetőség a személyes kapcsolattartásra, segítségkérésre is. Ennek érdekében mind a Klebelsberg Központ, mind pedig a területileg illetékes fenntartók részéről kijelölt kollégák állnak az érintettek rendelkezésre, akik a korábbi tanulmányok beszámításával kapcsolatban, illetve bármilyen egyéb felmerülő kérdésben segítenek megoldást találni a diákoknak és szüleiknek. Nekünk minden magyar gyermek fontos, akárhol élt vagy tanult eddig! Keressék bizalommal a kollégáinkat, várunk szeretettel mindenkit az iskoláinkban!
 
A tájékoztató I-II. pontja öt esetkört mutat be a fenti tárgyban:
Tanköteles magyar állampolgár
1. A tanköteles magyar állampolgár külföldön tanul, de Magyarországon egyéni munkarenddel rendelkezik, tehát itthon is folytat tanulmányokat
2. A tanköteles magyar állampolgár tanulmányait külföldön kezdte meg vagy Magyarországon megkezdett tanulmányait külföldön folytatta, és hazatérve, tankötelezettségét Magyarországon teljesítené, azonban nem rendelkezik egyéni munkarenddel
3. A kettős állampolgár tanulmányait Magyarországon kívánja kezdeni/folytatni
Tanköteles nem magyar állampolgár
4. A tanköteles nem magyar állampolgárra vonatkozó szabályok, amennyiben tanulmányait Magyarországon kívánja kezdeni/folytatni
5.  A magyar felmenőkkel rendelkező nem magyar állampolgár a tanulmányait Magyarországon kívánja kezdeni/folytatni

A III. pontban kerültek részletezésre a résztanulmányok beszámításával, az általános iskolai bizonyítvány elismerésével, illetve a középiskolai jelentkezéssel kapcsolatos szabályok.
A lenti táblázat tartalmazza azokat az intézményeket és elérhetőségeiket, (általános iskola, középfokú intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó köznevelési intézmény) amelyek a beilleszkedéshez illetve a felzárkóztatáshoz többletsegítséget tudnak nyújtani a külföldről hazatérő tanulók számára, a köznevelési feladatok ellátásán felül. Hangsúlyozzuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 72. § (2) bekezdésében meghatározott szabad iskolaválasztási jog nem sérülhet, azaz ezektől eltérő intézményben is folytathatja a tanuló a tanulmányait!

Tatabányai Tankerületi Központ

A köznevelési intézmény típusa

Az intézmény neve

Az intézmény címe

Az intézmény telefonos elérhetősége

Általános iskola

Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája

2800 Tatabánya, Vadász utca 24.

06 (34) 311-360

Gimnázium/Középfokú intézmény

Bárdos László Gimnázium

2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 701.

06 (34) 339-571

 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézmény

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola

2800 Tatabánya, Bánhidai lakótelep 408.

06 (34) 301-100

 

A tárgykörben felkereshető tankerületi kapcsolattartó adatai:

A tankerületi kapcsolattartó

Neve

Elérhetősége(i)

Fenyvesi Veronika osztályvezető

06 (34) 795-264; ekYJbfhqoizZ5Ny2z2dmVyb25pa2EuZmVueXZlc2lAa2suZ292Lmh1

Tájékoztatás anyaga