Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott közzétételre kötelezett szervként a Salgótarjáni Tankerületi Központ e törvény 37. § (1) bekezdésében felsorolt listákat a törvény mellékletében meghatározott adatokkal az alábbiak szerint teszi hozzáférhetővé:

                            ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. Közfeladatot ellátó szerv alapadatai

SALGÓTARJÁNI  TANKERÜLETI  KÖZPONT

Székhely/Postázási cím: 3100 Salgótarjáni Rákóczi út 36.
Email: RiiQXTIRulhnf6ZljGjNc2FsZ290YXJqYW5Aa2suZ292Lmh1
Telefon: + 36 32 795-221
Honlap: http:/kk.gov.hu/salgotarjan
Hivatali kapu: STARJANTK  (KRID:669490107)

I.2. Közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése

Törzskönyvi nyilvántartási adatok online lekérdezése (MÁK)

Szervezeti és Működési Szabályzat

Gazdalkodási es Üzemeltetési Főosztály ügyrendje

Titkárság ügyrendje

Köznevelési Humánpolitikai és Pályazati Főosztály ügyrendje

I.3. Közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetőségei

Vezetők elérhetőségei


I.4. Ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje

Tácsik Gáborné
titkárságvezető

Telefon: (32) 795-221
E-mail: HAcQIGloZzGQCKZvLa2zNc2FsZ290YXJqYW5Aa2suZ292Lmh1

Az Ügyfélfogadás rendje:

Kedd:  8:00-12:00 és 13:00-16:00 óráig
Csütörtök:  8:00-12:00 és 13:00-16:00 óráig

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, közfeladatot ellátó szervek megnevezése, adatai

Fenntartott intézményeink

I.10. Felettes, felügyeleti szerv, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai

Felettes szerv

Belügyminisztérium

Székhely

  1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postai cím

1903 Budapest, Pf.: 314.

Központi telefonszám

+36 1 441 1000

Központi e-mail

GRQhHOYwDC7MYWNj3xdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==  

Honlap

https://kormany.hu/belugyminiszterium

Ügyfélszolgálati telefonszám (nonstop)

1818  

Ügyfélszolgálati telefonszám (külföldről)

+36 1 550 1858

Középirányító szerv

Klebelsberg Központ

Székhely

                                     1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Postai cím

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Központi telefonszám

+36 1 795 1170 

Központi e-mail

yFLiKud70NizNJDdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ== 

Honlap

https://kk.gov.hu 

Törvényességi felügyeleti szerv

Salgótarjáni Járásbíróság

Székhely

 3100 Salgótarján, Kosuth Lajos utca 3.

Postai cím

3101 Salgótarján, Pf.:33

Központi telefonszám

+36 32 410 777

Központi e-mail

mOKMyBtZL3YNcYmlyb3NhZ0BzdGFyamFuLmJpcm9zYWcuaHU=

Honlap

       https://balassagyarmatitorvenyszek.birosag.hu/
jarasbirosagok/salgotarjani-jarasbirosag

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Jogszabályok 2024

Jogszabályok -2023

Szervezeti és működési szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Gazdalkodási es Üzemeltetési Főosztály ügyrendje

Titkárság ügyrendje

Köznevelési Humánpolitikai és Pályazati Főosztály ügyrendje

II.5.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Térítési díj és tandíjszabályzat 2020 (IX.17)

II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve
nyilvántartások leíró adatai (...), az adatvédelmi nyilvántartásba
bejelentendő nyilván-tartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai;a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Adatbázisok, nyilvántartások

  

II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hírek, hirdetmények

II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Hírek, hirdetmények

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Külső ellenőrzések

ÁSZ ellenőrzés 2021

ÁSZ Hírportál

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

dr. Varga Patrik Balázs
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. II. em. 254.
Telefon:+36 32 795-218
E-mail: PTFLaNjbOgXaTb6hNNEmNYmFsYXpzLnBhdHJpay52YXJnYUBray5nb3YuaHU=

A Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és megismerésére iranyuló szabalyzat

II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Létszámadatok

Tanulói létszám 2023. október elsejei állapot bontásban (tényleges):
- általános iskola és középiskola: 8017 fő
- óvoda: 32 fő
- kollégium: 153 fő
- alapfokú művészeti oktatás: 2613 fő
- pedagógiai szakszolgálat: 12417 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 36 fő

Tanulói létszám 2022. október elsejei állapot (tényleges): 7897 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 41 fő

Tanulói létszám 2021. október elsejei állapot (tényleges): 7944 fő
Tankerületi központ dolgozói létszáma: 42 fő

Tanulói létszám 2020. október elsejei állapot (tényleges): 8207 fő
Tankerületi központ dolgozói létszáma: 42 fő

Tanulói létszám 2019.október elsejei állapot (tényleges): 7961 fő
Tankerületi központ dolgozói létszáma: 35 fő

Tanulói létszám 2017.október elsejei állapot (tényleges): 8696 fő
Tankerületi központ dolgozói létszáma: 35 fő

Tanulói létszám 2016.október elsejei állapot (tényleges): 8646 fő
Tanulói létszám 2016.október elsejei állapot (számított): 9241 fő
Tankerületi központ dolgozói létszáma: 33 fő

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2023.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2021.

III. Gazdálkodási adatok

III.1. Költségvetések, beszámolók

2023 évi elemi költségvetés

2022 évi elemi költségvetés

2021 évi elemi költségvetés

2020 évi elemi költségvetés II.

2020 évi elemi költségvetés I.

2019 évi elemi költségvetés II.

2019 évi elemi költségvetés I.

2018 évi elemi költségvetés

2017 évi elemi költségvetés

2022 évi költségvetési beszámoló

2021 évi költségvetési beszámoló

2020 évi költségvetési beszámoló

2019 évi költségvetési beszámoló

2018 évi költségvetési beszámoló

2017 évi költségvetési beszámoló

III.2. Szervezetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Személyi juttatások 2022. I. negyedév

Személyi juttatások 2022. II. negyedév

Személyi juttatások 2022. III. negyedév


III.4. Nettó 5 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződések

2023. évi nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződések

2022. évi nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződések

2021. évi nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződések

2020. évi nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződések

2019. évi nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződések

2018. évi nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződések

2017. évi nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződések


III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések, az azokra vonatkozó szerződések

EU-s pályázati Projektek

Támogatási szerződéseink:

        Pályázat azonosító száma                     Pályázat megnevezése
EFOP-4.1.2-17-2017-00041 "A Palotási Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében"
EFOP-4.1.2-17-2017-00042  "A Pásztói Zsigmond Király Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében"
EFOP-3.1.6-16-2017-00011 "Nem elég elindulni, de mást is hívni kell"
EFOP-3.3.5-17-2017-00044 A NAT elvárásaihoz illeszkedő tematikus programok megvalósítása a közösségi és élményalapú tanulás módszertani továbbfejlesztése, a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében.  
EFOP-3.3.5-19-2020-00007 A salgótarjáni Csodaszarvas
EFOP-3.3.5-19-2020-00070 A salgótarjáni Csodaszarvas II.


III.8. Közbeszerzési információk

Intézkedési terv egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentésére 

2023. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv

Statisztikai összegzés a 2017. évi közbeszerzésekről

EKR Portál

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektek

Deszegregációs Intézkedési Terv

Integritás, panaszok és közérdekű bejelentések, belső visszaélések bejelentése:
Integritási tanácsadó neve és elérhetősége:
Telek Szilvia
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. II. em. 254.
Telefon:+36 32 795-234
E-mail: CzDZB25raW50ZWdyaXRhcy5zdGFyamFuQGtrLmdvdi5odQ==

Tájékoztató visszaélés-bejelentési rendszerről

A Szervezeti integritás megőrzéséről

Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 1/2023. (I.10.) szabályzata

Integritás jelentések:

A Salgótarjáni Tankerületi Központ integritásjelentése – 2023

A Salgótarjáni Tankerületi Központ integritásjelentése – 2022

A Salgótarjáni Tankerületi Központ integritásjelentése – 2021

A Salgótarjáni Tankerületi Központ integritásjelentése – 2020

Reprezentatív szakszervezeteink:

  • Pedagógusok Szakszervezete
  • Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete