Készült: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény Általános Közzétételi Listája alapján

Törzskönyvi alapadatok

Alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Tájékoztató adatok (létszámadatok)

A szervezet alaptevékenységre vonatkozó főbb jogszabályok és köznevelési tárgyú jogszabályok

A Hatvani Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselője

A Hatvani Tankerületi Központ integritás tanácsadója és elérhetőségei

A Hatvani Tankerületi Központ információbiztonsági felelőse

KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK

Költségvetés 2017

Költségvetés 2018

Költségvetés 2019

Közbeszerzési terv 2018

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2020

Közbeszerzési terv 2021