Hírek

2024. június 26. 8:53

Ahol fontos kérdés az állatok jóléte

Nemrégiben közel ötszáz intézmény értesült arról, hogy sikeres pályázatának köszönhetően „Állatbarát” címet nyert el. A Szegedi Tankerületi Központ intézményei közül három is örülhetett ennek a hírnek.

2024. június 20. 10:26

Közlemény az iskolatej-ellátás biztosítása céljából lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről

Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 11. § (11) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében a Szegedi Tankerületi Központ a következő tájékoztatást nyújtja az iskolatej-ellátás biztosítása céljából lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.

2024. június 20. 10:22

Így jutalmazunk mi: a „Tüskevár” program

A köznevelési intézmények tudják, hogy a jutalmazás, elismerés hagyományos formái mellett számos egyéb módon is díjazhatják tanulóik teljesítményét. A Szegedi Fekete István Általános Iskola például a saját ötlet alapján működő „Tüskevár” program segítségével nyújt többletösztönzést diákjai számára.

2024. június 20. 10:14

Suliújság megjelenésével búcsúztatták a tanévet

A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában van igény a tanulók kreativitását, ötletességét igénylő diákmédiára. Az intézmény nemrégiben suliújság megjelenéséről számolt be, melynek első, nyári kiadása érdekes beszámolókat, riportokat, diákalkotásokat és élményfotókat tartalmaz.

2024. június 18. 12:46

Együttműködéssel a diákok környezettudatos szemléletének fejlődéséért

A Tisza-parti Általános Iskola ebben a tanévben többféle színtéren erősíthette tanítványai környezettudatos gondolkodását, szemléletének fejlődését, a természettudományos tantárgyak tanulása iránti motivációt, a kémia tantárgy iránti érdeklődést. Ebben a munkában az SZTE Kémia Intézet Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékével való együttműködés segítette.

2024. június 18. 12:44

Módszertani megújulás az iskolákban – a KAP lehetőségei

„A Komplex Alapprogram, mint a módszertani megújulás egyik lehetősége” címmel a Szegedi Tankerületi Központ szakmai délutánt szervezett intézményei számára. A KAP disszeminációját támogató júniusi fórumon neves vendégelőadók beszéltek a program megvalósításának kérdéseiről, tapasztalatairól.

2024. június 12. 15:32

„Övezet és Út…”

A Szegedi Eötvös József Gimnázium és Általános Iskola gimnáziumi székhelyintézményének diákjai kiemelkedően szerepeltek a kínai „Övezet és Út ifjúsági angol nyelvű beszédverseny” magyarországi döntőjén. Eredményeik igazolták az iskola nyelvoktatásának magas színvonalát, melyet a fenntartó nemrégiben „Pro Lingua” díj adományozásával is elismert.

2024. június 12. 15:09

„A királyok játéka, a játékok királya”

A Tisza-parti Általános Iskolában óriási tiszteletnek örvend a sakkjáték, mely a pedagógiai program kiemelt területe. A kiváló eredmények is jelzik, nagyon komolyan veszik a sakkozást. Elkötelezettségüknek köszönhetően az intézmény sakkozó diákjai idén is éremesővel búcsúztathatják a tanévet.

2024. június 11. 10:48

Második félévi érdekességek

A tanév második félévében programok, rendezvények, versenyek, szabadidős tevékenységek tömkelege várt a diákokra minden intézményben, és zseniális ötletek, izgalmas események garmadája valósult meg. Köztük találhatók olyanok is, amelyekről talán kevesebben tudnak az érintett iskolán kívül, pedig szenzációsak, és rendkívüli sokoldalúságról tanúskodnak. Második félévi érdekességek következnek.

2024. június 11. 10:40

„A jövőnek élünk…”

Már hagyománnyá vált, hogy a Szegedi Tankerületi Központ a Dóm varázslatos épületében tartja pedagógusnapi ünnepségét. A fenntartó idén is köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a gyermekek oktatásában példamutatással, felelősségteljesen állnak helyt, és elkötelezettséggel nevelik a jövő felnövekvő generációit.