November 30-tól létrejöhetnek a tankerületi központok

Publikálva: 2016. november 22.

November 30-ával létrejöhetnek a tankerületi központok az oktatási tárgyú törvények módosítása révén, amelyet 129 igen, 34 nem szavazattal, 29 - jobbikos és LMP-s - tartózkodás mellett fogadott el kedden az Országgyűlés.

A változtatás értelmében - a korábbi, január 1-jei időpont helyett - már november 30-tól megkezdődhet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) átalakulása, azaz szétválása 58 tankerületi központra, hogy az ezzel összefüggő fenntartóváltást az érintett köznevelési intézményeknél végre lehessen hajtani. A módosítást indokolják a települési önkormányzati működtetési feladatok megszűnésével együtt járó feladatok is.

Az egyenlő bánásmód érvényre juttatása, az iskolai szegregáció megelőzése és felszámolása érdekében az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe kerülnek azok az esetek, amikor az iskolai körzethatárok megállapítása a kormányhivatal és a tankerületi központ szintjén nem volt sikeres.

Pontosítják a fegyelmi eljárással kapcsolatos szabályokat a tanköteles tanuló iskolából való kizárása esetére az új intézményben történő mielőbbi elhelyezése érdekében.

A változtatás értelmében az iskolák igazgatói nem csak azokat a tanulókat engedhetik el a tizenhat óráig tartó foglalkozásokról, akik másik intézménnyel tanulói jogviszonyban vannak, hanem azokat is, akik vendégtanulói jogviszonyban állnak, utóbbiak ugyanis pedagógiai célú foglalkozásokon vesznek részt.

A Köznevelés Informatikai Rendszerében nem lehet statisztikai adatszolgáltatást, adatfeldolgozást kérni a köznevelési intézményektől. Ha erre szükség van - például a fenntartó részéről - akkor a KIR adatkezelőjéhez, vagyis az Oktatási Hivatalhoz lehet fordulni adatszolgáltatásért.

Az intézményi tanácsban megvalósulhat a nemzetiségi önkormányzati delegált részvétele is, ha az intézmény nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot lát el.

A tankötelezettség teljesítése érdekében egyértelműsítik, hogy a Magyarországon élő magyar állampolgárságú gyermekek csak egy hazai iskolában vagy egy Magyarországon engedélyezett és működő külföldi vagy nemzetközi iskolában teljesíthetik a tankötelezettségüket. Nem lehetséges az, hogy Magyarországon el nem ismert, külföldön működő iskolával vagy adott esetben iskolának nem is minősülő szervezettel magántanulói jogviszonyban, távoktatásban tanuljon, illetve végezzen nem ellenőrizhető tevékenységet egy tanköteles gyermek.

Megteremtik az összhangot a gyermekek jogairól szóló New York-i egyezménnyel, oly módon, hogy a Magyarországon jogszerűen tartózkodó kiskorúak nemcsak a Magyarországon hatályos tankötelezettségi korhatárig - 16 éves korig - hanem 18 éves korig vehetnek részt a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett ingyenesen a köznevelésben.

A törvényhozás bővítette a pedagógus munkakörben történő alkalmazás képesítési feltételeit.

A felsőoktatási törvényt azért módosították, hogy biztosítsák a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének egységes - a fenntartó által elismert önköltségen alapuló - finanszírozását már a 2017/2018-as tanévtől. E támogatási rendben az egyes sajátos finanszírozási igények is kezelhetővé válnak.

2017. február 1-jétől az állami felsőoktatási intézmények közé tartozik a Magyar Táncművészeti Egyetem.

A doktori képzés esetén az alap- és mesterképzési szakokra irányadó minimális óraszámnál kevesebb óraszámot (legalább 40 tanóra) állapítottak meg.

(MTI)

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató v05

Navigáció