Közérdekű adatok

Alapdokumentumok
Törzskönyvi alapadatok
Alapító Okirat
Határozat
Szabályzatok
SZMSZ
Adatvédelmi szabályzat
Közérdekű adatok közzététele
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzat 2024 év vonatkozásában
Kollektív szerződés
Térítési díj és tandíj
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Fenntartói tevékenységére vonatkozó éves munkaterve
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ az eszközök és források értékelési szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ 2/2021. (1.27.) Közszolgálati szabályzata
Tűzvédelmi szabályzat
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Számviteli Politikája
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Onköltségszámítási szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Diákönkormányzati Tanácsának működési rendjének alapvető szabályairól
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Pénzkezelési szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának ügyrendje
A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Antiszegregációs munkacsoportjának ügyrendje
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ számlarendjéről
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Bizonylati rendje
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ - módosításokkal egysége szerkezetbe foglalt - Beszerzési szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Reprezentációs szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ informatikai rendszereinek felhasználásáról szóló szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Archiválási szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Munkavédelmi szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt -
Egyedi iratkezelési szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló szabályzatához végrehajtási utasítás
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Belső Ellenőrzési Kézikönyve
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ a belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Gazdálkodási és üzemeltetési Főosztályának ügyrendje
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Köznevelési és Humánpolitikai Főosztályának ügyrendje
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Anyag-és eszközgazdálkodási szabályzata
Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendje
Térítési és Tandíjszabályzat
Integritásjelentés
2023
Intézkedési Terv
2024
Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatások
2022. évi jelentés NAIH
Költségvetések
2017. évi költségvetés
2018. évi költségvetés
2018. évi költségvetés I-II
2019. évi költségvetés I
2019. évi költségvetés II
2020. évi költségvetés I
2020. évi költségvetés II
2021. évi elemi költségvetés
2022. évi elemi költségvetés
2023. évi elemi költségvetés
2024. évi elemi költségvetés
Beszámolók
2017. évi beszámoló
2018. évi beszámoló
2019. évi beszámoló
2020. évi beszámoló
2021. évi beszámoló
2022. évi beszámoló
2023. évi beszámoló
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
ÁSZ ellenőrzési jelentés 2019
5 millió Ft feletti szerződések
2017. évi 5 millió FT feletti szerződések
2018. évi 5 millió FT feletti szerződések
2019. évi 5 millió FT feletti szerződések
2020. évi 5 millió FT feletti szerződések
2021. évi 5 millió FT feletti szerződések
2022. évi 5 millió FT feletti szerződések
2023. évi 5 millió FT feletti szerződések
Közbeszerzési adatok
Mezőkövesdi TK 2019 évi közbeszerzési terve
Mezőkövesdi TK 2020 évi közbeszerzési terve
Mezőkövesdi TK 2021 évi közbeszerzési terve
Mezőkövesdi TK 2022 évi közbeszerzési terve

Létszámadatok

Tanulói létszám 2023.október 1-i állapot: 6814

Foglalkoztatotti létszám 2023. október 1-i állapot

Közalkalmazottak létszáma
Pedagógusok 589 fő
NOKS Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 170 fő
Technikai dolgozók 174 fő
Közfoglalkoztatottak száma 12 fő
Tankerületi Központ engedélyezett tisztviselői álláshelyeinek száma 24 fő


Köznevelési statisztikai adatok
Köznevelési statisztikai adatok
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
2022. I. negyedév II. negyedév III. negyedév


Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2018. év):
EFOP 4.1.3 Építési beruházás közbeszerzési eljárás
Eszközbeszerzés 2018

Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2019. év):
Útburkolat felújítás, fűtéskorszerűsítés eredményes eljárás
Útburkolat felújítás, fűtéskorszerűsítés eredmenytelen eljárás

Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2020. év):
EFOP 4.1.2 Energetikai felújítások
Eszközbeszerzés oktatási intézmények 2020

Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2021. év):
Buszbeszerzés Hejőkeresztúr
EFOP-4.1.2 oktatási épület felújítás
Eszközbeszerzés EFOP-4.1.2 projekt keretében
Eszközbeszerzés EFOP-4.1.2. projekt II.
Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése
Oktatási épület fejlesztése Bükkábrányban
Tankerület fanntartásában lévő iskolák felújítása
Mozgásjavító Intézet korszerűsítése, felújítás

Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2022. év):
Gyógypedagógi intézmények fejlesztése

Projektek
2017
EFOP-1.3.9-17-2017-00086
EFOP-3.1.8-17-2017-00154
EFOP-3.1.8-17-2017-00159
EFOP-3.2.5-17-2017-00019
EFOP-3.3.7-17-2017-00016
EFOP-4.1.2-17-2017-00027
EFOP-4.1.2-17-2017-00031
EFOP-4.1.2-17-2017-00047
EFOP-4.1.2-17-2017-00064
EFOP-4.1.2-17-2017-00065
EFOP-4.1.3-17-2017-00203
EFOP-4.1.3-17-2017-00277
EFOP-4.1.3-17-2017-00319

Projektek
2018
EFOP-3.1.6-16-2017-00023 TSZ
EFOP-3.3.5-17-2017-00002

Projektek
2019
EFOP-3.1.6-16-2017-00023 Konzorciumi szerződés
EFOP-4.1.6-16-2017-00003 Támogatási szerződés
EFOP-4.1.6-16-2017-00003 Konzorciumi együttműködési megállapodás

Projektek
2021
EFOP-3.3.5-19-2020-00029 Támogatói Okirat
EFOP-3.1.6-16-2017-00023 Konzorciumi szerződés 3. számú módosítás

Projektek
2022
EFOP-4.1.3-17-2017-00235 Konzorciumi Együttműködési Megállapodás

Mezőkövesdi Tankerületi Központ Adatbázisai, Nyilvántartásai
Adatbázisok, nyilvántartások

Jogszabályi háttér
Törvények Kormányrendeletek
Magyarország Alaptörvénye a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm rendelet
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. CXXV. törvény a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény EMMI/OM rendeletek, utasítások
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény Egyéb jogszabályok, szabályozók
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet
a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

Tájékoztató a 16/2023 (VI.9.) BM utasítás alapján, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ által elfogadott, 50.000 Ft-nál nagyobb értékű adományokról


Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Dongó-Marincsák Gina
integritás tanácsadó

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 223.
Telefon:+36 49 795 210

e-mail: RzqfIvtnznv7IODlZhTZ2luYS5kb25nby1tYXJpbmNzYWtAa2suZ292Lmh1

Menü

Navigáció