Klik: átláthatóbb, hatékonyabb rendszer jött létre

Publikálva: 2014. január 15.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) vezetője szerint a központ létrehozásával átláthatóbb, hatékonyabb, a közoktatás színvonalát növelő és esélyteremtő rendszer jött létre.

Marekné Pintér Aranka erről szerdai budapesti sajtótájékoztatóján beszélt. Az elmúlt egy évet értékelve azt mondta, a Klik létrejötte 1990 óta ismeretlen méretű lehetőséget nyitott a magyar köznevelés súlyos, az önkormányzati rendszerből, a szétaprózottságából örökölt problémáinak megoldására.
Kifejtette: a köznevelési intézmények fenntartói jogának átvétele a tanév rendjének megzavarása nélkül megtörtént, a béreket határidőben fizetik, és nem pazarló a rendszer.

Jelenleg a Klik fenntartásában lévő intézmények száma: 2 480, a feladat-ellátási helyekkel együtt 5 975. A Klik emellett 2 948 intézményt működtet. Jelezte: 605 intézményben született döntés az intézményvezetői pályázatokról, és mintegy 190 helyen dolgozik megbízott igazgató. Az új pályázatok kiírása megkezdődött, egy részüknél január végéig döntenek.

A Klik az önkormányzati rendszerhez képest kevesebb létszámmal látja el feladatát, az állomány a korábbi 60 százaléka. Az intézményfenntartó központ határidőre és sikeresen lebonyolította a pedagógusok átsorolását az új előmeneteli rendszernek megfelelően. Ez több mint 105 ezer pedagógust érintett - tette hozzá. Megjegyezte: a munka továbbra is zajlik, jelenleg a minimálbér emelés miatti átsorolásokat végzik. Megkezdték az igazgatói bérpótlékok differenciált rendszerének kialakítását is - közölte.

Az áttanításnak, az intézmények közötti áthelyezésnek köszönhetően pedagógusok elbocsátására nem került sor. Javult a szakos ellátottság is, a korábbi évekhez képest összességében harmadára csökkent a hiány - ismertette. Marekné Pintér Aranka közlése szerint a nevelő-oktató munkát segítők létszáma nőtt, elősegítve a magasabb színvonalú feladatellátást. Az intézmények adminisztrációs feladatainak ellátását közfoglalkoztatottak segítik, számuk a tanév kezdetére 7 534 főre nőtt.

Az eredmények között a szakmai biztonságot emelte ki, a 198 tankerületben szakmai támogatást adnak, ami a tanügyigazgatás területén óriási előrelépést jelent. Jelezte: a finanszírozás biztonsága nem függ az önkormányzat aktuális anyagi helyzetétől, a működés alapfeltételei biztosítottak. Az intézmények gazdálkodása egyszerűsödött, a beszerzéseket és elszámolásokat a tankerület végzi, ezzel az igazgatók a pénzügyi-gazdálkodási terhektől megszabadultak.A tankerületekben bevezették a készpénz helyettesítő Kincstári Kártyarendszert, és ellátmányt - tette hozzá.

Tavaly a Klik működésébe tartozó iskoláknál 121 intézményben élet- és balesetveszély elhárítását is elvégezték, javultak a technikai feltételek, az évek óta elmaradt karbantartási, javítási munkák hatékonyabban valósulnak meg. A központ 94 iskolabusz szerződést vett át az önkormányzatoktól, a mostani tanévben eddig 197 szerződése van.

A hazai támogatásokból 2013-ban eddig több mint 20 támogatási program keretében 6,6 milliárd forintos támogatásban részesültek a központ intézményei. A Klik önállóan  több mint ezer uniós fejlesztési projektj kedvezményezettje, ezek támogatási összege 34,6 milliárd forint, amelyből eddig több mint 16,6 milliárd kifizetése történt meg.

Ősszel Gáborján, Medgyesbodzáson, Nyírderzsen, Mezőkomáromban, Nárán újranyíltak a kisiskolák, és országosan 74 intézményben indult el a Köznevelési Hídprogram - említett egy másik eredményt.
Az elnök a jövőbeni tervekről elmondta: a szervezet működésének finomhangolása zajlik, szükséges a helyi tanügyigazgatás további szakmai fejlesztése, a továbbképzési rendszer modernizálása. Azon szeretnének dolgozni, hogy ez a nagy rendszer hatékony legyen és mégis emberléptékű - mutatott rá.

El kívánják érni, hogy a beszerzésekhez kapcsolódó szerződéseket megyei szinten kezeljék, nem a központban. A héten kapják meg a gazdálkodási keretüket a tankerületek, amit a költségvetési törvény alapján létszám- és feladatarányosan határoznak meg - jelezte. Öt olyan tankerület van, ahol az önkormányzat által biztosított helyen nem férnek el, és az informatikai háttér nem megfelelő - jelezte.

A "tényalapú beavatkozást" szeretnék megerősíteni, az országos kompetenciamérési eredmények alapján megnézik majd, hogy mely intézményeknek kell segítséget nyújtani. Szükséges a tanügyi rendszer további fejlesztése, a monitoring-rendszer további működtetése is - jelezte Marekné Pintér Aranka.

Megkezdték a beiskolázási adatfelméréseket is, a tavalyi átszervezési időszakban felmérték, hol lesz kevesebb a gyermek. Ugyanakkor az az álláspontjuk, hogy a kistelepüléseken az iskolák megtartása fontos - tette hozzá.

MTI/KLIK

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató v05

Navigáció