Ismét tévedett a PDSZ

Publikálva: 2018. június 28.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének mai közleménye egyoldalú jogértelmezésen és alapvető tévedéseken, illetve feledékenységen alapul. Az általuk emlegetett prezentáció ugyanis egy 2017-es technikai segédanyag nem végleges változata.

A tényleges dokumentum egy, a tankerületi központok részére készült segédlet, amely a hozzá tartozó előadás nélkül önmagában nem értelmezhető. Nem egy kötelező jellegű útmutató az iskolák számára. Ráadásul a prezentációban foglaltakat a Klebelsberg Központ bemutatta tavaly nyáron egy PDSZ vezetőségi rendezvényen is, tehát a szakszervezet azt ismerte. Hozzátesszük, a PDSZ új vezetése – a korábbival ellentétben – nem nyitott a Klebelsberg Központtal történő egyeztetésre, a mai napig sem kerestek meg minket, ehelyett a sajtóban üzengetnek, amit őszintén sajnálunk.

Az alacsony taglétszám miatt nem reprezentatív szakszervezet által hivatkozott tavalyi prezentáció végleges változata a tankerületi központok számára nyújt javaslatokat az előzetes tantárgyfelosztás elkészítéséhez. Idén is hasonló tartalommal küldött ki technikai segédanyagot a Klebelsberg Központ a tankerületi központoknak.

Hangsúlyozzuk, hogy a tankerületi központok önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, amelyek teljeskörűen gyakorolják a fenntartói jogokat.Minden tankerületi központ saját maga dönt az intézményvezetőkkel egyeztetve a jogszabályi és költségvetési kereteken belül arról, hogyan valósítja meg az általa fenntartott intézményekben a feladatellátást.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy a rosszul hivatkozott dokumentum értelmezésével is akadt problémája a PDSZ-nek, például abban szó sincs arról, hogy a kedvezménnyel rendelkező pedagógusok óraszámának legalább 20-nak kell lennie, ugyanis a tankerületi központ szintjén kell a javasolt óratömegnek közelítenie a tantárgyfelosztásban kiosztott óratömeghez. A 2017/2018-as tanév során az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartó által javasolt órakerete összességében magasabb, mint az iskolák által ténylegesen felhasznált óratömeg. A szakszervezeti tisztségviselők órakedvezményével kapcsolatos állítások pedig egyszerűen valótlanok, ugyanis a Klebelsberg Központ 2017 decemberében megállapodott a reprezentatív szakszervezettel ennek a felhasználásáról, ennek alapján a törvényi szabályozásnak megfelelő kedvezményt megkapják az érintett pedagógusok.

Nem értjük, hogy miért kell a pedagógusokat valótlanságokkal riogatni. Nem igaz az sem, hogy az  oktatásban  bármilyen megszorítás lenne, sőt a 2019-es költségvetésben még több jut az oktatásra, mint idén, folytatódnak az iskolafejlesztések és a pedagógusokkal, szakmai szervezetekkel történő párbeszéd is.

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató v05

Navigáció