Iskolák a közösségért, közösség az iskolákért!

Publikálva: 2014. november 10.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázati támogatásával szeptember és október hónap folyamán országszerte 351 közösségi eseményt szerveztek meg az iskolák. „Az iskola közös ügyünk” című pályázathoz kapcsolódó támogatási keret összesen több mint 170 millió forint. A programok megvalósítását pedagógusok és tankerületi munkatársak segítették. Azon dolgoztak, hogy az intézmények alaptevékenységén túlmenő feladatok is érvényesüljenek a nevelés-oktatásban. Ennek érdekében a tanárok társintézményeket, szülői közösségeket fogtak össze és ahol lehetett, cégeket, alapítványokat, sport- és kulturális egyesületeket is bevontak.

A rendezvények olyan fontos témák köré szerveződtek, mint az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a tehetséggondozás, az esélyegyenlőség, a toleranciára, művelődésre és más pedagógiai vagy családi értékekre való nevelés. A gyermekek a közösen eltöltött minőségi idő során megtapasztalhatták a közösséghez tartozás erejét, valamint a hagyományőrző programok kapcsán a nemzeti és a helyi identitás fontosságát.

„Nálunk a novaji Gárdonyi Géza iskolában, az Időutazás autómentesen című rendezvény megszervezésekor egyszerre több fontos pedagógiai értéket helyeztünk előtérbe. A környezettudatos nevelés és a baleset-megelőzés mellett fontos volt, hogy a gyerekeket közösségi és csapatmunkára ösztönözzük. A diákoknak az Autómentes Napon egy kerékpáros ügyességi pályát kellett teljesíteniük, de már előzetes feladatként tablót és prezentációkat készítettek ebben a témában. Felkutattuk a településen található legrégebbi emberi, illetve állati erővel hajtott járművet is. A szervezésben segítségünkre voltak partnereink – a rendőrség, a polgárőrség, az önkormányzat, a helyi hagyományőrző egyesület, a hegyközség, a faluvédő egyesület és az óvoda is. Emellett persze igyekeztünk minél több szülőt, rokont és ismerőst is bevonni egy nagyszabású kerékpáros felvonulásba.” – meséli Gál Zsuzsanna, az egyik közösségi eseményt szervező Heves megyei iskola pedagógusa.

A budapesti Vass Lajos Általános Iskola diákjai az 1956-os események kapcsán forgattak filmet. – Szerettük volna a történelmet közelebb hozni, úgy, hogy  a gyermekek számára is megfogható legyen. Abból indultunk ki, hogy az 1956-ban történtek milyen távol vannak a mai gyerekektől, miközben a nagyszüleik generációja még a saját bőrén tapasztalhatta meg a forradalmi eseményeket. Ezért döntöttünk a filmkészítés mellet. Fontos volt, hogy a diákok aktívan részt vegyenek a szervezésben, valamint a főszereplők is ők voltak – mondta el a közösségi eseményről Ostowskiné Papp Éva főszervező, az iskola tanárnője.
– Iskolánk közel 600 diákja vett részt a forgatáson. Persze a teljes tantestület is segített. A jelmezeket a szülők varrták, a kellékeket (például a puskákat) is ők szerezték be. Ez az egész óriási szervezést igényelt, és nagyon sok partnert is bevontunk, a forgatási helyszíneket pedig mindenki ingyenesen bocsájtotta a rendelkezésünkre. A gyerekekkel ötletbörzét tartottunk a forgatókönyv megírásában, a filmbéli jeleneteket pedig sokszor önállóan gyakorolták, hogy a forgatáson már minden simán menjen. Ennek az akciónak olyan pedagógiai és emberi hozadéka volt, amit előre nem is lehetett felmérni – fogalmazott a pedagógus.

A programok során beigazolódott a közösségfejlesztés pozitív személyiségformáló hatása. A pedagógusok a szervezésbe is bevonták a gyermekeket, felelősségteljes feladatot bíztak rájuk, így ők maguk is hozzájárulhattak személyes ötleteikkel, tehetségükkel, kreativitásukkal a közösségi események megvalósításához. Ez az értékrendbeli fejlődés közvetlenül támogatja az iskolai tanórák hatékonyságát és a versenyképes tudás megszerzését.

A szeptember-októberberi rendezvények csak kezdőpontjai voltak annak a folyamatnak, amelyben helyi iskolai kezdeményezésre a közösségfejlesztés legmodernebb módszerei nevelési-oktatási gyakorlattá válnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolákban országszerte.

A közösségi programok az Új Széchenyi Terv keretében a „Köznevelés az iskolában” című TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú kiemelt európai uniós projekt támogatásával valósultak meg.

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Navigáció