Élj közöttünk! Bemutatjuk, hogy van más út is!

Publikálva: 2015. április 23.

Közösségi rendezvényekkel mozdítja ki a gyerekeket a számítógép elől a KLIK — A legújabb telekommunikációs eszközök elterjedése és a szinte mindenki számára elérhető, folyamatos online jelenlét lehetősége eddig nem tapasztalt kihívások elé állítja a pedagógusokat. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) támogatásával országszerte több száz iskolában szerveznek ismeretterjesztő előadásokat és közösségépítő programokat. A gyermekközpontú hozzáállással a képernyők bűvkörének elhagyására ösztönzik a fiatalokat.

Szakmai és módszertani segítségnyújtás, valamint az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságának további fokozása – ezek a legfontosabb céljai a KLIK 2014-ben indult, „Köznevelés az iskolában” című európai uniós fejlesztési programjának. A pedagógiai munka számos aspektusát érintő nagyszabású projekt során részben az egyes iskolák közötti tudásmegosztással, részben a KLIK szakembereinek közreműködésével érik el a kitűzött célokat az intézmények. A célok nem merülnek ki a versenyképesebb tudás érdekében tett módszertani fejlesztésekben, hanem színvonalas, gyerekközpontú oktatást kínáló, közösségszervező erőként működő intézménnyé alakítják az iskolákat, továbbá az iskolai teljeskörű egészségfejlesztési programok hasznos kiegészítői is, amely révén hatékonyabb prevenció valósítható meg . Ennek érdekében több száz rendezvényt és pedagógusi kezdeményezést támogatnak országszerte, amelyek többek között az internetezés helyett kínálnak alternatívát a fiataloknak.

A mindennapjainkba beleivódó technológiai vívmányok ugyanis sajátos és eddig még sohasem tapasztalt feladat elé állítják a pedagógusokat. Az iskolapadban ülő „Z generáció” fiataljai azok, akik már kis koruktól kezdve használják a telekommunikációs eszközöket, így számukra alapkészség az, amivel az idősebb gene-ráció tagjai csak lépést próbálnak tartani. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a diák több ismerettel rendelkezik, mint a tanár, emiatt különösen nagy kihívást jelent hitelesen és a gyerekek nyelvén beszélni a telekommunikációs eszközök túlzásba vitt használatának problémáiról. A KLIK által támogatott programok célja, hogy ezeket a generációs különbségeket áthidalva a pedagógusok megtalálják a közös hangot a gyerekekkel, hiszen a proaktív gondolkodás, a komolyabb probléma megelőzése ebben az esetben is kulcsfontosságú.

A KLIK célja, hogy a diákok minél versenyképesebb tudással hagyják el az iskolát. Ehhez a média-írástudás és az online felületek helyes használatának elsajátítása kulcsfontosságú. A tanulók nagyon fiatal koruktól kezdve előszeretettel használnak online kommunikációs eszközöket, és a legújabb kutatások alapján a számukra fontos dolgok kiválasztásában is az ismerőseik közösségi oldalakon keresztül érkező ajánlásait értékelik a legtöbbre. A világhálóról áramló információk értelmezéséhez és rendszerezéséhez azonban többnyire segítségre van szükségük, amelyet elsősorban a szülőktől és az iskolától kaphatnak meg. A KLIK programja segít megtalálni azokat a módszereket, melyekkel a diákok megérthetik a rájuk leselkedő veszé-lyeket, beláthatják a személyes adataik és privát életterük megóvásának fontosságát, valamint javaslatokat is kaphatnak a szabadidejük képernyőktől távoli eltöltésére. A cél nem az internet démonizálása, hanem a tudatos világháló-használatra nevelés, amelynek része bizony az is, hogy időnként ki kell kapcsolni a gépet.

A Celldömölk Alsósági Tagiskolában „Legyen más a szenvedélyed!” címmel, a szülőket és a gyerekeket bevonva szerveznek interaktív programot április 23-án, ahol a drogprevenció, az alkoholfogyasztás és a serdülőkori szexualitás mellett a túlzott internethasználat veszélyei is terítékre kerülnek. A napot hosszú felvezetés előzi meg, amely során a tanárok és diákok beszélgetnek a problémákról és közösen tárják fel a megoldási lehetőségeket. Az eseményre így már felkészülten érkeznek, és saját előadásaikon keresztül mutatják be társaiknak a különböző problémaköröket.

„A diákokat és szülőket egyaránt megszólító délutáni programokkal próbáljuk a személyes jelenlét és a tár-sas kapcsolatok fontosságát hangsúlyozni” – mondta Varga Hajnalka, a Sopronhorpácsi Általános Iskola igazgatója. Az általános iskola programsorozatában geotúrát, táncházakat, rendhagyó irodalomórát is szer-veztek korábban. Április utolsó péntekjén a fertőszéplaki általános iskolával együttműködve közös biciklitú-rán vehetnek részt a diákok: a két településről egy időben indulnak egymás felé a résztvevők, hogy félúton találkozzanak és közös programokon vegyenek részt, mely lehetőséget ad arra, hogy a szomszédos telepü-lések fiataljai megismerkedhessenek egymással. 

Az élményközpontúságra helyezik a hangsúlyt Hódmezővásárhelyen is, ahol a város értékeit járják be a diákok, majd online térképet készítenek a látottakból. „A tiltás természetesen nem lehet eszköz. Célunk, hogy a telekommunikációs eszközök új, értékteremtő felhasználási módjaival ismertessük meg a tanulóin-kat.” – mondta Farkas Zsuzsanna, a Szent István Általános Iskola tanára. Április 22-én és 23-án például a nemrégiben felújított tanyasi iskolához kerekeznek ki diákok, hogy akár az iskolától kapott fényképezőgép-pel, akár a saját mobiltelefonjukkal fotókat készítsenek az épületről, melyeket később együtt egy online galériába helyeznek.

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Navigáció