Eddig közel 8,9 milliárd forint összegben kaptak informatikai eszközöket a köznevelési intézmények

Publikálva: 2016. március 11.

A digitális kompetenciák fejlesztéséért, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében elengedhetetlen
az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak a használatorientált megjelenése.

A digitális kompetenciák fejlesztéséért, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében elengedhetetlen
az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak a használatorientált megjelenése.
A  versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák és ismeretek átadása érdekében a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ közel 12,5 milliárd forint támogatásból komplex informatikai fejlesztést valósít meg az Új Széchenyi Terv keretén belül.
A kiemelt projekt célja, hogy a közoktatási intézményeket korszerű, a kor igényeit kielégítő informatikai eszközökkel lássa el,
így adva meg az alapot minden diák számára az informatikai oktatást biztosító egyenlő esélyek megteremtéséhez. Az uniós projekt
során – Közép-magyarországi régió kivételével - 2016. március 9-ig, 18 megyében 33.122 PC, 17.164 monitor, 1236 szerver, valamint
2976 switch, összesen 54.498 db informatikai eszköz közel 8,9 milliárd forint értékben került átadásra.
A projekt az informatikai szaktantermi eszközök beszerzésére, azok korszerűbb eszközökre történő cseréjére,
új eszközök beszerzésére, a tankönyvek és tananyag tartalmak elektronikus hozzáférésének biztosítására, valamint a
digitális írástudás fejlesztésére irányul.2016. március 31-ig minden a projektben érintett intézménybe eljutnak
az eszközcsomagok, valamint az informatikai szaktantermek felszerelését biztosító eszközök üzembe helyezése is megtörténik.
 

Menü

Klebelsberg Központ

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Navigáció