A Klebelsberg Központ közleménye - Főhajtás a névadó előtt

Publikálva: 2023. november 13.

A mai napon a Klebelsberg Központ vezetői, munkatársai, illetve a fővárosi és Pest vármegyei tankerületi központok vezetői koszorúzással és csendes főhajtással emlékeztek meg Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszterről, kultúrpolitikusról, születésnapja alkalmából.

Gróf Klebelsberg Kuno (1875-1932) a XX. század legjelentősebb magyar kultúr-, és oktatáspolitikusa, aki hazánknak egy rendkívül kemény időszakában, egy évtizeden - 1921-től 1931-ig - keresztül irányította a vallás- és közoktatás, sőt rövid ideig a belügyminisztériumot is. Elévülhetetlen érdemei vannak a magyar köznevelési rendszer reformjában (közép-, és népiskolai rendszer, tanárképzési reform), illetve a felsőoktatás fejlesztésében (új egyetemek létesítése, keretlehetőségek bővítése), valamint a tudományos élet megújításában is (Collegium Hungaricum-ok létrehozása külföldön, tehetséggondozás, a Magyar Tudományos Akadémia támogatása). Munkássága minden államigazgatásban dolgozó számára is példaértékű lehet. Tudatosan készült erre a pályára, kitartás, elkötelezettség és nagy munkabírás jellemezte. Pályatársai közül mégsem ezek a tulajdonságai emelték ki, hanem az, hogy kiutat mutatott hazájának a trianoni békediktátum utáni letargiában azzal, hogy a nemzetnek az oktatás és a kultúra fejlesztésével kell leküzdenie a rámért csapásokat. Az idő mindenképpen őt igazolta, életútja, munkássága pedig példát mutat a mindenkori magyar oktatáspolitika résztvevői számára.

Klebelsberg Kuno személye és munkássága zsinórmérceként szolgál a mai világban is. A Klebelsberg Központ büszke névadójára és követi azokat a szakmai elveket, amelyek máig érvényesek a köznevelés és oktatáspolitika területén.

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Navigáció