A Klebelsberg Központ közleménye az iskoláknak felajánlott adományokról

Publikálva: 2023. október 4.

Több sajtótermékben is félrevezető/pontatlan információk jelentek meg a köznevelési intézményeknek felajánlott adományokról, ezért a Klebelsberg Központ az alábbiakról kívánja a közvéleményt tájékoztatni.

A hatályos jogszabályok alapján a Klebelsberg Központ középirányító szervként felügyeli a tankerületi központok működését. A belügyminiszter irányítása, felügyelete alatt álló szervek és intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 16/2023. (VI. 9.) BM utasításban (a továbbiakban: BM utasítás) foglaltak betartása mellett a Klebelsberg Központ azt a célt tartja szem előtt, hogy a tankerületi központok, illetve az általuk fenntartott köznevelési intézmények részére a felajánlott adományok az adományozók által megjelölt célokra legyenek felhasználva.

A tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények és a tankerületi központok részére felajánlott adományokról a Klebelsberg Központ elnöke jogosult dönteni bruttó 2 millió forintot meghaladó értékű adomány esetén. A BM utasításban foglaltak figyelembevétele mellett azonban, ha az adományozó természetes személy, civil szervezet, illetve nem belföldi önkormányzati vagy állami többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság, az adomány értéke a jóváhagyás szempontjából nem releváns.

Az adomány elfogadásáról szóló döntés meghozatala előtt – a hivatkozott BM utasítás alapján – a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok megvizsgálják az adományozó által megjelölt célok teljesíthetőségét és következményeit, az adomány működtetési feltételeinek meglétét, az adomány műszaki állapotát, és az adomány rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát. A köznevelési intézmények esetében a kedvezményezett mindig a fenntartó, azaz a tankerületi központ, azonban ki kell emelni, hogy a hivatkozott BM utasítás arra nem ad lehetőséget, hogy az adomány más intézményhez kerüljön, mint ahová azt az adományozó szánta, továbbá az adomány arra használható fel, amely célra vagy rendeltetésre az adományozó szánta.

Ha az adomány célját, rendeltetését – ez tipikusan a pénzbeli adományok esetében fordul elő – az adományozó nem jelöli meg, úgy annak felhasználásáról – a kedvezményezett szerv gazdasági, pénzügyi vezetője javaslatainak figyelembevételével – az adomány elfogadására jogosult személy dönt. A BM utasítás hatálybalépésétől kezdve ezidáig nem volt olyan eset, ahol a felhasználási cél nem került határozásra.

Összességében elmondható, hogy a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok a jogszabályok és a BM utasítás alapján járnak el minden esetben, a kedvezményezett véleményét alapul véve, a Klebelsberg Központ jóváhagyja az adományok elfogadását a lehető legrövidebb idő alatt. Az elmúlt időszakban a Klebelsberg Központ egyetlen jogszerű megkeresést/felajánlást sem utasított el.

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Navigáció