TÖRZSKÖNYVI ALAPADATOK

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835013
Elnevezés: BELSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835011-2-42
KSH statisztikai számjel: 15835011-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361340
Vezető: Marosi Beatrix szakmai vezető, tankerületi igazgató h.
Kinevezés kezdete: 2022.02.08.
Fejezet: BELÜGYMINISZTÉRIUM

Felettes szerv

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím:

1903 Budapest, Pf.: 314.

Központi telefonszám: +36 1 441 1000
Központi e-mail: FNKiPoYNKM92YJ5ZmMYYdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
Ügyfélszolgálat: 1818
Honlap: https://kormany.hu/belugyminiszterium

Középirányító szerv

KLEBELSBERG KÖZPONT

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Postai cím:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Központi telefonszám: +36 1 795 1170
Központi e-mail: RghTYaZoxDlzsFyrxd8NNMNN0EjdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Honlap: https://kk.gov.hu/

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Tanulói létszám (tényleges) a 2021/2022-es tavév KIR STAT október 1-jei adatok alapján 22.482 fő
Pedagógusok létszáma (tényleges) a 2021/2022-es tavév KIR STAT október 1-jei adatok alapján:

2.287 fő

Tecchnikia dolgozók létszáma (tényleges) a 2021/2022-es tavév KIR STAT október 1-jei adatok alapján: 356 fő
Nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítők száma (tényleges) a 2021/2022-es tavév KIR STAT október 1-jei adatok alapján: 308 fő
Tankerületi dolgozók száma: 57 fő

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A szervezete hivatalos neve: Belső-Pesti Tankerületi Központ
Székhely/postai cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.     
Telefonszám: (1) 7958113
E-mail cím: qfyxYu7mzMmDDMYmVsc29wZXN0QGtrLmdvdi5odQ==
Honlap: https://kk.gov.hu/belsopest
Ügyfélfogadás rendje: Ügyfélfogadási rend
Szervezeti struktúra: Szervezeti felépítés ábra
A szervezeti egységek feladatainak leírása: lásd.SZMSZ
Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége: Szervezeti egység vezetői
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: Intézmények elérhetőségei
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Adatvédelmi tisztviselő
Információbiztonsági felelős neve és elérhetősége: Információbiztonsági felelős
Esélyegyenlőségi referens neve és elérhetősége: Esélyegyenlőségi referens
Integritás tanácsadó neve és elérhetősége:
Integritás adatlap:
Integritás tanácsadó

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Alapító okirat: 2022, 2020
Törzskönyvi kivonat: 2022, 2021
Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ (2021)
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: A Belső-Pesti Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét érintő joganyag
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (2022)
Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató
Ügyrendek, működési rendek: A Belső-Pesti Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának ügyrendje
Esélyegyenlőséghez kapcsolódó dokumentumok: Deszegregációs Intézkedési terv
A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Térítési díj és Tandíj Szabályzat (2020)
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adat megismerésének rendjéről szóló szabályzat (2022)
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: NAIH Adatszolgáltatás 2021
A közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje: Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos szabályzat 2017
Tájékoztató adatok
Kollektív szerződések A Belső-Pesti Tankerületi Központ Köznevelési Intézményeinek Kollektív szerződése
Közlemények, hirdetmények A Belső-Pesti Tankerületi Központ mellett működő Területi Reprezentativitást Megállapító Bizottság közleménye 2021

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó (archív) adatok

Archív szabályzatok: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2018
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: NAIH adatszolgáltatás 2020

III. Gazdálkodási adatok

A szerv éves költségvetése: 2022, 2021, 2020-1, 2020-2, 2019-1, 2019-2, 2018, 2017
A szerv éves költsévetési beszámolója: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája: 2019/2020, Letöltés
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

IV. Egyéb (nyilvános dokumentumok, adatbázisok)

Közadatkereső https://kozadat.hu/kereso/
Oktatási Intézmények adatbázisa-KIR intézménykereső https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso